Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering tager udgangspunkt i at støtte og motiverer dig til at deltage aktivt i hverdagsaktiviteter samt være en hjælp til selvhjælp.

Luk alle
Åben alle

Hjemmetræning, en ny måde at samarbejde med dig på

Hjemmetræning er en målrettet indsats, hvor du får støtte til, gennem træning, helt eller delvist, igen selv at kunne klare dine daglige gøremål. Det kan for eksempel være at gøre rent, købe ind, vaske tøj, gå i bad, og tage tøj på.

Hvem tilbydes hjemmetræning/et rehabiliterende forløb?

Når du ansøger om hjælp, vil du få besøg af en visitator med henblik på en vurdering af den situation du er i. Hvis visitator vurderer, at du har mulighed for at vedligeholde eller opøve kræfter og færdigheder gennem træning og aktivitet, vil du blive henvist til hverdagsrehabilitering.

Et forløb i en aftalt periode

Hverdagsrehabilitering tilbydes i en aftalt periode. Som udgangspunkt i 3 måneder. Du vil igennem den tid få støtte, træning og vejledning, så du aktivt kan drage nytte af dine ressourcer. Få energi og mod til igen at udføre de daglige gøremål i din hverdag, som er betydningsfulde for dig. Personalet du møder, vil derfor have fokus på at involvere dig og aktivere dig så meget som muligt.

Inden du går i gang med hjemmetræning, får du besøg af en medarbejder fra rehabiliteringsteamet. I vil sammen lave en plan og opstille mål for træningen. Dette sker med udgangspunkt i dine behov og ønsker og med hensyntagen til dine ressourcer og muligheder. Rehabiliteringsteamet er herudover med ved de løbende evalueringer, men i dagligdagen vil det være din hjemmehjælp og dig, som træner ud fra målene. I takt med at du klarer flere og flere ting selv forventes det, at kontakten og dermed tiden personalet er i dit hjem, bliver mindre.

Hjemmetræning kan alt afhængigt af dine behov og muligheder for eksempel være hjælp og støtte til at blive helt eller delvist selvhjulpen eller støtte til at tilrettelægge dine daglige gøremål.

Sådan ansøger du

Du skal kontakte visitationen for at søge om et rehabiliteringsforløb. Det kan du gøre ved at ringe til en visitator på tlf. 4646 4726.

Søger du om støtte til personlig pleje og/eller praktiske opgaver, vil visitator altid først vurdere om et rehabiliteringsforløb vil kunne nedsætte dit behov for hjælp og træffe afgørelse herom.