Midlertidigt ophold

Et midlertidigt ophold er for dig, som af en eller flere grunde, midlertidigt ikke kan bo hjemme i egen bolig. Målet med opholdet er, at give dig pleje, træning og omsorg i det omfang, du har behov for.

Ansøg om et midlertidigt ophold her

Luk alle
Åben alle

Hvem kan være på et midlertidigt ophold?

Et midlertidigt ophold tager udgangspunkt i en faglig vurdering af, hvordan du fungerer og, hvilke behov du har for pleje, tilsyn og evt. træning.

Du kan få hjælp i form af et midlertidigt  ophold, hvis du:

  • venter på visiteret bolig eller plejehjem, og du kan ikke vente i eget hjem
  • har behov for at komme til kræfter efter et sygdomsforløb, og det kan ikke klares i eget hjem
  • har behov for træningsindsatser efter hospitalsophold, og der er restriktioner i bevægelsesmulighederne, som ikke kan overholdes i eget hjem.

Skal man ansøge om et midlertidigt ophold?

Ja du skal ansøge om et midlertidigt ophold. 

Benyt linket øverst på siden her til at komme til ansøgningsblanketten på borger.dk.

Hvad koster det at være på et midlertidigt ophold?

Du skal ikke betale husleje på et midlertidigt ophold, men du skal betale for kost og husholdningsartikler.

Prisen er 164 kr. pr. døgn i 2024

Hvor er der midlertidigt ophold

De midlertidige pladser er på følgende tre adresser:

Grønnehave
Elverdamsvej 200, Ejby 
4070 kr. Hyllinge
Tlf. 30 78 82 25

Ammershøjparken Ældrecenter
Ammershøjparken 51
4070 Kr. Hyllinge
Hus G, tlf. 21 73 10 86
Hus K, tlf. 20 43 51 44

Bøgebakken Plejecenter
Bøgebakken 1
4320 Lejre
Afdeling 1A1, bolig 17-19
tlf. 46 46 15 53/46 46 15 65
Afdeling 1A2, bolig 27-28
tlf. 46 46 15 76/46 46 15 60
Afdeling 1B4, bolig 47-49
tlf. 46 46 15 59/46 46 15 75

Tilsyn med de midlertidige ophold

Der udføres med tilsyn med de midlertidige pladser i Lejre Kommune. De lovpligtige tilsyn bliver ført efter Serviceloven og Sundhedsloven.

Sundhedsfagligt tilsyn:
Tilsynet skal bidrage til at sikre patientsikkerheden og patienternes rettigheder. Tilsynet understøtter også læring på behandlingsstederne.

Ældretilsynet:
Ældretilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Grønnehave Midlertidige ophold: Tilsynsrapport 2023

Styrelsen for Patientsikkerhed fører begge tilsyn. Tilsynene er planlagte anmeldte tilsyn og tilrettelægges ud fra stikprøver og styrelsens risikoanalyser.

Lovpligtigt uanmeldt kommunalt tilsyn
Lejre Kommune gennemfører derudover tilsyn som har til formål at sikre, at de aftaler, der er indgået med borgerne om hjælp og støtte i hverdagen er overholdt, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde.

Grønnehave
2023 - Tilsynsrapport

2022 - Tilsynsrapport

2021 - Tilsynsrapport

Ammershøjparken 
Du kan læse tilsynsrapporter på Ammerhøjparkens hjemmeside

Bøgebakken
Du kan læse tilsynsrapporter på Bøgebakkens hjemmeside