Har du brug for sygepleje?

Den kommunale sygepleje omfatter sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje og retter sig mod alle borgere - uanset alder - som har behov for sygepleje.

Luk alle
Åben alle

Du kan modtage sygepleje til fx:

  • Sårbehandling
  • Smertebehandling
  • Blodtryks- og blodsukkermåling
  • Øjendryp
  • Pleje ved alvorlig sygdom
  • Dosering af medicin og udlevering af medicin
  • Ernæring og sondemad
  • Stomi- og kateterpleje

Det er en sygeplejefaglig vurdering, om indsatsen leveres i sygeplejeklinikken eller i dit hjem.

I Lejre Kommune har vi tre sygeplejeklinikker, som ligger i henholdsvis Kirke Hyllinge, Hvalsø og Lejre. Her kan du modtage din sygepleje. 

På vores sygeplejeklinikker har du mulighed for at modtage din sygepleje, når det passer dig bedst.

Bemærk, at du skal ringe og bestille en tid, før du møder op i klinikken. Vi beder dig om at møde op i klinikken så tæt på det aftalte tidspunkt som muligt for at begrænse antallet af ventende i venteværelset. Vi beder dig om ikke at møde op, hvis du føler dig utilpas, har hoste eller feber, eller er i risiko for at være smittet  med coronavirus.

Kontakt til sygeplejeklinikkerne:

Sygeplejeklinikken i distrikt Ammershøj
Ammershøjparken 51
4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 6010 0438

Sygeplejeklinikken i distrikt Hvalsø
Roskildevej 11
4330 Hvalsø
Tlf.: 2920 0150

Sygeplejeklinikken i distrikt Bøgebakken
Bøgebakken 1
4320 Lejre
Tlf.: 4070 8555

Du træffer os mellem kl. 7.45 - 8.15 samt kl. 14-15.

Ved AKUT behov for kontakt til sygeplejen, kan du kontakte vagthavende sygeplejersker hele døgnet på følgende numre:

Distrikt Ammershøjparken
Tlf.nr.: 6010 0488

Distrikt Bøgebakken
Tlf.nr.: 4070 8551

Distrikt Hvalsø
Tlf.nr.: 4089 4029

Sundhedsfagligt tilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte offentlige og private behandlingssteder. Tilsynene er planlagte anmeldte tilsyn og tilrettelægges ud fra stikprøver og styrelsens risikoanalyser.

Ammershøjparken udekørende sygepleje
Ingen nyere tilsyn

Bøgebakken udekørende sygepleje
Ingen nyere tilsyn

Grønnehave udekørende sygepleje
Ingen nyere tilsyn

Hvalsø udekørende sygepleje
Ingen nyere tilsyn