Sygepleje

Du kan få sygepleje, hvis du har fået en henvisning enten fra din egen læge eller fra sygehuset. Du kan også få hjælp af en primærsygeplejerske, hvis du i forvejen er visiteret til hjælp i hjemmet og en primærsygeplejerske vurderer, at du har brug for sygepleje.

Du har mulighed for at få sygepleje på en af vores sygeplejeklinikker eller i dit eget hjem. Sygeplejen foregår som udgangspunkt i en af sygeplejeklinikkerne.

Den kommunale sygepleje omfatter sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje og retter sig mod alle borgere - uanset alder - som har behov for sygepleje.

Luk alle
Åben alle

Hvad kan sygeplejen hjælpe med?

Vi kan blandt andet hjælpe dig med:

 • Vejledning og rådgivning i forhold til kronisk eller nyopdaget sygdom
 • Støtte og oplæring af dig eller dit netværk (f.eks. til behandling af dit sår)
 • Støtte til medicindispensering i tilfælde, hvor det ikke er muligt at få dosispakket medicin*
 • Lægeordinerede medicinske behandlinger, f.eks. injektioner
 • Intravenøs væske – og medicinsk behandling (IV)
 • Fjernelse af kemopumper
 • Behandling af sår
 • Kompressionsbehandling
 • Måltagning til kompressionsstrømper
 • Pleje og anlæggelse af kateter
 • Psykisk pleje og omsorg
 • Kompleks sygepleje ved livstruende, ny opdaget og/eller svær sygdom

* Læs her om dosispakket medicin

Det er en sygeplejefaglig vurdering, om indsatsen leveres i sygeplejeklinikken eller i dit hjem.

Hvis du ikke er bosiddende i Danmark og dermed har dansk sygeforsikring (gult kort) kan du læse mere om dine muligheder hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Sygeplejeklinikkerne

Hvad koster det?
Sygepleje er gratis, og der er sygeplejeprodukter i klinikken. Du skal dog selv medbringe din medicin og eventuelle cremer og salver.

Tidsbestilling
Når du er blevet henvist til sygeplejeklinikken, ringer du og aftaler en tid med klinikken. Ved første besøg får du et mødekort med tid for din næste behandling (se telefonnumre og tidspunkter længere nede).
Det er som udgangspunkt muligt at få tider mandag-fredag mellem kl. 8.00-15.00.
Vi bestræber os på at overholde de aftalte tider, men der kan ligesom hos lægen opstå ventetid.

Afbud
Hvis du vil flytte eller aflyse et besøg, skal vi vide det hurtigst muligt og helst dagen før.

Transport
Du skal selv sørge for transport til og fra sygeplejeklinikken, og der gives ikke tilskud til transport. Der er mulighed for flextransport.

Du finder os her:

Lejre
Bøgebakken 1, 4320 Lejre
Telefontid ml. kl. 7.15 og 7.45 samt kl. 14.00 og 15.00 Tlf.: 4070 8551
Der er mulighed for at benytte Telebussen til og fra Bøgebakken. Den kan kontaktes på tlf.: 7020 7829 mellem kl. 8.00 -22.00. Der er flere parkeringsmuligheder ved Bøgebakken. Benyt indgangen til Genoptræningen, gå herefter til venstre og så ligger sygeplejeklinikken på højre hånd i lokale CO41.

Hvalsø
Roskildevej 11, 4330 Hvalsø
Telefontid ml. kl. 7.15 og 7.45 samt kl. 14.00 og 15.00 Tlf.: 2920 0150
Bus 215 holder på Roskildevej tæt på. Der er parkeringsmulighed ved klinikken. Du finder sygeplejeklinikken ved at benytte den indgang til Hvalsø Ældrecenter, som ligger på højre side af bygningen/ved Blomsterhaven. Følg skiltet på parkeringspladsen til sygeplejeklinikken.

Kirke Hylling
Ammershøjparken 51, 4070 Kr. Hyllinge
Telefontid ml. kl. 7.15 og 7.45 samt kl. 14.00 og 15.00 Tlf.: 6010 0488
Bus 219 holder på Hvidtjørnevej tæt på. Der er flere parkeringsmuligheder ved Ammershøjparken Ældrecenter. Du finder sygeplejeklinikken i administrationsbygningen ”Servicehuset” i stueetagen til venstre.

Har du behov for at kontakte sygeplejen uden for telefontiden?

Hvis du i forvejen får hjælp fra hjemmeplejen og primærsygeplejen og akut har brug for at kontakte dem uden for de normale telefontider, skal du ringe på:

Distrikt Ammershøjparken (Kr. Hyllinge)
Tlf.nr.: 6010 0488 (ikke mellem 24-07)

Distrikt Bøgebakken (Lejreområdet)
Tlf.nr.: 4070 8551 (ikke mellem 24-07)

Distrikt Hvalsø
Tlf.nr.: 4089 4029 

Har du ikke hjælp fra hjemmeplejen/sygeplejen skal du kontakte din egen læge og udenfor lægens telefontid skal du ringe til Lægevagten på telefon 1818

Ved livsfare skal du ringer 112.

Tilsyn med sygeplejen

Sundhedsfagligt tilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte offentlige og private behandlingssteder. Tilsynene er planlagte anmeldte tilsyn og tilrettelægges ud fra stikprøver og styrelsens risikoanalyser.

Ammershøjparken udekørende sygepleje
Tilsynsrapport september 2023 - Blodfortyndende medicin

Hvalsø udekørende sygepleje
Tilsynsrapport maj 2022

Bøgebakken udekørende sygepleje
Tilsynsrapport november 2021 - Methotrexat i plejesektoren

Grønnehave sygepleje
Tilsynsrapport oktober 2023