Genoptræning og rehabilitering

Hvis du på grund af sygdom eller ulykke har fået svækket dine fysiske funktioner væsentligt, kan vi tilbyde dig enten genoptræning, rehabilitering, vedligeholdende og forebyggende træning, eller vederlagsfri fysioterapi.

Luk alle
Åben alle

Vi tilbyder dig genoptræning, hvis du har:

 • en genoptræningsplan fra et sygehus efter indlæggelse eller ambulant besøg
 • en henvisning til kroniker- eller cancerrehabilitering fra din egen læge eller sygehuset
 • en henvisning til vederlagsfri fysioterapi fra din egen læge
 • haft et sygdomsforløb, som har svækket din fysiske funktion, uden at du har været indlagt på et sygehus
 • en fysisk, psykisk eller mental funktionsnedsættelse, og har brug for at vedligeholde dine færdigheder.

Genoptræning efter kontakt med sygehus
Du bliver henvist til genoptræning, hvis sygehusets læger eller terapeuter vurderer, at du har brug for det efter din indlæggelse eller ambulante kontrol.

Lægen eller terapeuten på sygehuset skriver en henvisning - en genoptræningsplan - til genoptræning eller rehabilitering i kommunen.

Vi kontakter dig pr. telefon eller via e-boks angående en tid til genoptræning senest 4 dage efter, vi har modtaget genoptræningsplanen fra sygehuset.

I de fleste tilfælde skal din genoptræning starte op 7 dage efter, vi har modtaget din genoptræningsplan.

Genoptræning eller vedligeholdende træning uden indlæggelse på sygehus
Du har mulighed for tilbud om genoptræning, hvis du har haft et sygdomsforløb, som har svækket din fysiske funktion, uden, at du har været indlagt på et sygehus.

Du har også mulighed for tilbud om vedligeholdende træning, hvis du har allerede har  funktionsnedsættelse, og du er i risiko for at få yderligere begrænsninger i din funktionsevne.

Når du søger om træning, skal du udfylde et ansøgningsskema. Du kan enten kontakte Genoptræningen for at få det tilsendt på mail eller finde det her: Ansøgningsskema til genoptræning eller vedligeholdende træning uden indlæggelse på sygehus.

Du kan returnere ansøgningen ved at sende den pr. brev til:
Bøgebakken 1,
4320 Lejre

Du kan også returnere ansøgningsskemaet elektronisk. Dog skal du være opmærksom på, at hvis du sender personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger anbefaler vi, at du sender det som sikker post fra borger.dk eller e-boks.  

Genoptræningsafdelingen vil ud fra din ansøgning og evt. andre oplysninger vurdere, om du kan bevilges genoptræning, og give dig besked senest 2 uger efter, vi har modtaget din ansøgning.  

Rehabilitering i forbindelse med kronisk sygdom eller cancer
Hvis du har type 2 diabetes, hjertesygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kroniske lænderygsmerter, eller hvis du har eller har haft cancer, har du mulighed for at deltage i et rehabiliteringsforløb.

Du skal have en henvisning fra din egen læge, eller fra den sygehusafdeling, hvor du behandles. Henvisningen skal sendes elektronisk til Lejre Kommune.

Når genoptræningen har modtaget din henvisning, bliver du kontaktet inden 14 dage pr. telefon eller brev med en dato for, hvornår du skal komme til en afklarende samtale. Ved samtalen vil du og terapeuten sammen tilrettelægge dit forløb ud fra dine behov.

Vederlagsfri fysioterapi
Du kan få gratis fysioterapi som holdtræning, hvis du har en varig lidelse, som er nævnt på Sundhedsstyrelsens liste over de patienter, der kan få vederlagsfri fysioterapi. Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens vejledning.

Din egen læge eller speciallæge kan hjælpe dig med at finde ud af, om du hører ind under tilbuddet, og sende en henvisning til vederlagsfri fysioterapi.

Hvis du vil gøre brug af vores holdtilbud for vederlagsfri fysioterapi, skal du kontakte genoptræningen. 

Dit behov for genoptræning, vedligeholdende træning eller rehabilitering bliver individuelt vurderet og planlagt i samarbejde med terapeuten.

Det er dit træningsbehov, der afgør, hvordan og hvor genoptrænings- eller træningsforløbet kommer til at foregå.

Både genoptræning, vedligeholdende og forbyggende træning er tidsbegrænset. Træningen foregår oftest én til to gange om ugen afhængig af dit behov, og kan foregå individuelt eller på hold. 

Genoptræningen har følgende hold:

 • Knæ-/hoftehold (fx efter en knæ- eller hofteoperation)
 • Skulderhold
 • Ryghold
 • Neurologisk hold (fx efter en hjerneskade, Parkinson m.m.)
 • Geriatriske og medicinske hold
 • Hånd- og albuekirurgisk hold
 • Diabetes-, KOL-, ryg- og hjerterehabiliteringshold
 • Cancerrehabiliteringshold
 • Vederlagsfri fysioterapi hold

Ergoterapeuter, fysioterapeuter og en træningsassistent står for både genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering.

Genoptræning og træning foregår normalt på et af kommunens genoptræningscentre. Hvis der er faglige grunde til, at genoptræningen ikke kan foregå på et genoptræningscenter, kan det foregå i dit eget hjem i en begrænset periode.

Genoptræningen kan også foregå på plejecenter, på midlertidige pladser, i naturen eller som delvis selvtræning.

Vi har tre genoptræningscentre, som ligger i henholdsvis Hvalsø, Kirke Hyllinge og Lejre.

Hvert genoptræningscenter har terapeuter med specialviden inden for forskellige områder, og du vil derfor blive tilbudt genoptræning på netop det center, som har særlig viden inden for din problemstilling.

Praktisk information
Når du kommer til genoptræning, skal du have tøj på, som du kan bevæge dig i, og du skal medbringe indendørssko og drikkedunk.

Al genoptræning, vedligeholdende træning, vederlagsfri fysioterapi og rehabilitering er gratis.

Når du har fået en genoptræningsplan og skal til genoptræning, skal du som hovedregel selv sørge for transport til genoptræningscentret.

Der er undtagelser for hovedreglen, som betyder, at du har ret til befordring, fx hvis din tilstand udelukker, at du kan transportere dig selv eller tage de offentlige transportmidler.

Hvis du vil vide mere om reglerne for transport, kan du læse mere på sundhed.dk

Når du skal til genoptræning eller vedligeholdende træning uden indlæggelse på sygehus, skal du også som grundregel selv sørge for transport til genoptræningscentret.

Hvis du ikke selv kan klare transporten, eller ikke kan tage offentlig transport, kan du søge Visitation og Hjemmepleje om kørsel ved vores bustrafik.

Der er en takst for egenbetaling af kørsel pr. gang. Taksten vil fremgå af det brev, du modtager fra Visitation og Hjælpemidler.

Når du skal til vederlagsfri fysioterapi eller rehabilitering i forbindelse med kronisk sygdom eller cancer, skal du selv sørge for transport til og fra genoptræningscenter.

Hvis du har behov for at melde afbud, beder vi dig gøre det hurtigst muligt, ved at ringe på telefonnummer 92 43 43 48

Vi træffes på telefonen mandag til fredag fra 7.30-9.00 og 12.30-14.00