Forebyggende hjemmebesøg

Et forebyggende hjemmebesøg er et frivilligt tilbud til ældre. Vi tilbyder en samtale hjemme hos dig med en sundhedsrådgiver om din aktuelle situation og livskvalitet.

Luk alle
Åben alle

Hvornår får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg?

Vi tilbyder dig en samtale om sundhed og trivsel, når du:

 • er i alderen 65 år til 81 år og oplever særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, føler dig ensom, eller har mistet din ægtefælle
 • fylder 70 år og bor alene
 • fylder 75 år og 80 år.

Når du er fyldt 82 år, modtager du et årligt tilbud.

Du er undtaget fra forebyggende hjemmebesøg, hvis du:

 • bor i plejebolig eller på institution
 • er visiteret til både personlig og praktisk hjælp to gange dagligt eller mere
 • er psykisk sårbar og besøges af andre relevante personalegrupper
 • har et længerevarende behov for hyppige besøg, som bliver henvist til et andet relevant tilbud.

Hvordan foregår et hjemmebesøg?

Et forebyggende hjemmebesøg handler om emner og tiltag, der er vigtige for dig. Du behøver ikke at have et konkret problem og det er dig, der bestemmer, hvad vi taler om.

Samtalen er gratis, uforpligtende og fortrolig, og det er frivilligt, om du ønsker at tage imod tilbuddet.

Vores mål med et forebyggende hjemmebesøg hos dig er:

 • at styrke dine muligheder for selv at klare hverdagen
 • at forebygge sygdom, styrke helbred og funktionsevne
 • at støtte dig i at bevare dit sociale netværk
 • at rådgive om økonomi og boligsituation
 • at give dig råd om tilbud, aktiviteter og støttemuligheder i Lejre Kommune

Inden besøget bliver du kontaktet af en sundhedsrådgiver, som sammen med dig aftaler et tidspunkt for en samtale.

Besøget varer ca. en time og undervejs vil vi skrive nogle noter ned for at sikre en sammenhæng mellem besøgene. Vi har tavshedspligt og må ikke videregive personlige oplysninger om dig, uden at du har givet os din tilladelse til det.

Hvem besøger dig?

Det er Lejre Kommunes sundhedsrådgivere, der besøger dig på et forebyggende hjemmebesøg.

Alle sundhedsrådgiverne har en sundhedsfaglig uddannelse, samt relevante kurser inden for forebyggende hjemmebesøg.

Sundhedsrådgiverne kan ikke bevilge støtte til fx hjemmepleje, hjælpemidler eller madservice ved det forebyggende hjemmebesøg.