Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til voksne, som på grund af vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke er i stand til at benytte de almindelige tilbud om tandpleje.

Luk alle
Åben alle

Hvem kan modtage omsorgstandpleje?

Du kan søge om omsorgstandpleje, hvis du ikke er i stand til at benytte de almindelige tilbud om tandpleje på grund af dit fysiske eller psykiske helbred, fx hvis du ikke kan forflytte dig selv, eller du er stole- eller sengebunden.

Hvem kan henvise til omsorgstandplejen?

Du kan ikke selv tilmelde dig omsorgstandpleje, men skal visiteres af en visitator.

Du kan kontakte visitationen og få tilsendt et ansøgningsskema, som du bedes udfylde og returnerer til:

Visitation og Hjemmepleje
Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Visitation til omsorgstandpleje sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af din situation.

Hvilke behandlinger tilbyder omsorgstandplejen?

Tandplejen giver kun behandlinger, du selv kan overkomme og have gavn af, samt vejledning og støtte til din daglige tandbørstning.

Du vil blive tilbudt regelmæssig undersøgelse af tænder, mund og kæbe, få udført forebyggende tandpleje, tandbehandling og reparation af protese, broer mv.

Formålet med tandbehandlingerne er, at du sikres den bedst mulige tyggeevne og dermed undgår smertefulde tilstande i mundhulen.

Hvad koster det?

I 2024 koster det 590 kr. årligt at være tilmeldt omsorgstandplejen, uanset dit behandlingsbehov. Beløbet reguleres én gang om året.

Når du modtager omsorgstandpleje, kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra Den Offentlige Sygesikring.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om omsorgstandplejen, eller tandpleje og tandhygiejne generelt, kan vi henvise til hjemmesiden www.omsorgstandpleje.org