Specialtandpleje

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til personer, der pga. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Luk alle
Åben alle

Hvem kan modtage specialtandpleje?

Du kan søge om specialtandpleje, hvis du har vanskeligt ved - eller ikke er i stand til - at  benytte de almindelige tilbud om tandpleje, omsorgstandpleje, eller den kommunale børne- og ungdomstandpleje, på grund af dit psykiske eller fysiske helbred.

Specialtandpleje bevilges som oftest, hvis du har en betydelig og varig nedsat funktionsevne fx som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade.

Hvis du principielt kan benytte de eksisterende tandplejetilbud, men du af sociale eller andre grunde fx tandlægeangst, har valgt tandplejetilskuddet fra, er du ikke berettiget til specialtandpleje.

Hvem kan henvise til specialtandplejen?

Du kan ikke selv tilmelde dig specialtandplejen, men skal visiteres af en visitator.

Du kan kontakte visitationen og få tilsendt et ansøgningsskema, som du bedes udfylde og returnerer til:

Visitation og Hjemmepleje
Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Din tandlæge, egen læge, sygeplejerske, pædagogisk personale m.fl. kan kontakte Visitation og Hjælpemidler, hvis de vurderer, du kan være i målgruppen for specialtandpleje.

Visitation til specialtandpleje sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af din situation.

Hvilke behandlinger tilbyder specialtandplejen?

Specialtandplejen giver kun behandlinger, du selv kan overkomme og have gavn af.

Specialtandplejen vejleder og støtter dig, samt eventuelt personale og pårørende, om din daglige tandbørstning og forebyggelse efter behov.

Du vil blive tilbudt regelmæssig undersøgelse af tænder, mund og kæbe, få udført forebyggende tandpleje, tandbehandling og reparation af protese, broer mv.

De mest almindelige behandlinger, du modtager i specialtandplejen, er undersøgelser, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækning.

Behandlingerne kan efter behov foretages under generel anæstesi (helbedøvelse).

Formålet med tandbehandlingerne er, at du sikres den bedst mulige tyggeevne og dermed undgår smertefulde tilstande i mundhulen.

Hvad koster det?

Der er en egenbetaling til tilbuddet om specialtandpleje. I 2024 er egenbetalingen 2200,00 kr.