Tandpleje for børn og unge

Tandplejen arbejder for at børn og unge kan have sunde tænder og en god tyggefunktion hele livet. Dit barn vil få første invitation til tandplejen, når barnet er 18 måneder. Skulle du inden da have brug for råd , vejledning eller at vi ser på tænderne, er du velkommen til at kontakte os.

Luk alle
Åben alle

Akut behov for tandlæge i weekender eller helligdage

Tandpinevagten i Region Sjælland tilbyder akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage, på hverdage i jule- og påskeferien og fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Du skal altid ringe og få en aftale, inden du evt. møder op.

Tandlægevagtens telefonnummer er: 2960 0111.
Telefontid i Weekend og helligdage er 9.30-11.30
På hverdage i påske og juleferier, fredag efter Kr. Himmelfartsdag er telefontiden 14.30-16.30,

Læs mere om tandlægevagten her.

Tandlæge fra 0-22 år

Dit barn er automatisk tilmeldt Lejre Kommunes tandpleje.

I Lejre Kommunes tandpleje lægger vi vægt på
•at forebygge frem for at behandle
•at al forebyggelse og behandling foregår i samarbejde med børn og forældre
•at skabe tryghed i enhver behandlingssituation
•at tandbehandling udføres smertefrit
•at motivere til at tage ansvar for egen tandsundhed
•at samarbejde tværfagligt med sundhedsplejesker, pædagoger, lærere og andre nøglepersoner
•at behandlinger udføres fagligt optimalt

Den kommunale tandpleje tilbyder
•forebyggende aktiviteter på klinikken
•undervisning i skoleklasser efter ønske
•deltagelse med oplysning til forældremøder
•at følge børnenes tandskifte
•at undersøge alle børn for tandstillingsfejl
•at behandle tandstillingsfejl efter retningslinjer fastlagt af Sundhedsstyrelsen
•undersøgelse og behandling med intervaller der er tilpasset det enkelte barns behov

Tandpleje for 16-22 årige

Vederlagsfrit kommunalt tandplejetilbud til unge på 16-22 år på en kommunal tandklinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg.

Grundet lovændring pr 1. juli 2022 tilbydes vederlagsfri tandpleje indtil 22 år. Ordningen indføres gradvist med én årgang årligt. Fra 2022 er ordningen gældende for alle født i år 2004 og frem. Fra 2023 er ordningen gældende for alle født i år 2005 og frem.


Unge fra 16-21 år kan frit vælge at modtage det vederlagsfrie kommunale tandplejetilbud hos en privat tandlæge, dog med den undtagelse, at hvis du er i aktiv tandreguleringsbehandling skal denne behandling færdiggøres i Lejre kommunale tandpleje.


Forudsætningen for at Lejre Kommune betaler regningen fra en privatpraktiserende tandlæge er, at du inden behandlingen påbegyndes, giver den kommunale tandpleje besked om, hvilken tandlæge, der benyttes, da vi skal lave en aftale med tandlægen inden du starter. Du skal desuden være opmærksom på, at hvis privat tandlæge tilbyder en løsning der er dyrere end der gives offentligt tilskud til, kan der være en vis egenbetaling forbundet hermed.

Besked om tandlægeskift kan meddeles på følgende måder:

  • tlf. 46403108
  • pr. mail til tandklinikken@lejre.dk
  • med post til Tandklinikken, Præstemarksvej 12, 4070 Kirke Hyllinge.

Behandling hos en ny tandlæge kan ikke påbegyndes før tandlægen har modtaget meddelelse om tilmeldingen fra Tandplejens administration.

Ved skift af tandlæge skal den kommunale tandpleje ligeledes have besked. Der kan kun skiftes tandlæge én gang om året.

Overgangsordning

Alle børn og unge, der den 1. juli 2010 havde en aftale med en privatpraktiserende tandlæge om tandbehandling betalt af Lejre Kommune, kan fortsætte i denne ordning.

Aftale ophører automatisk når den unge fylder 18 år, eller hvis den valgte tandlæge ophører med at praktisere. Aftalen er knyttet til tandlægens ydernummer.

Frit tandlægevalg for 0-15 årige

Børn og unge under 16 år kan frit vælge, om de ønsker at benytte tandpleje tilbuddet i den kommunale tandpleje eller hos privatpraktiserende tandlæger. Valget gælder for det samlede tandplejetilbud.
Vælger du at benytte tandpleje i privat praksis er der en egenbetaling på 35% af udgifterne.

Er du i aktiv reguleringsbehandling, skal denne behandling gøres færdig i Lejre kommunale tandpleje før du kan skifte til privatpraktiserende tandlæge.

Færdiggørelse af konkrete påbegyndte behandlinger skal som udgangspunkt færdiggøres der, hvor behandlingen er påbegyndt.

Tandregulering og andre særligt kostbare behandlingsydelser må først iværksættes af den private tandlæge, efter at et behandlings tilbud er godkendt af den kommunale tandpleje.

Hvis man senere ønsker at skifte til kommunal klinik eller anden privat tandlæge, kan dette tidligst ske efter 12 måneder, dog skal påbegyndte behandlinger færdiggøres før der kan ske et skift

Hvis du ønsker at gå til privat tandlæge skal du henvende dig til den kommunale tandpleje på telefon 4640 3108. Vi sender derefter en blanket, som skal underskrive og sende retur til den kommunale tandpleje. Vi laver derefter en aftale med tandlægen inden behandlingen kan påbegyndes.

Vil du skifte tandlæge?

Er du tilknyttet overgangsordningen og ønsker at skifte fra én privatpraktiserende tandlæge til en anden eller hvis din tandlæge ophører med at praktisere, og at du af den grund er tvunget til at skifte, kan du vælge at modtage tilbuddet i den kommunale tandklinik uden egenbetaling eller hos en anden privat praktiserende tandlæge, hvor der vil der blive 35% egenbetaling.

Er du mellem 16 og 21 år kan du frit skifte uden egenbetaling, men for alle gælder, at der kun kan skiftes tandlæge én gang om året, og der skal gives besked til den kommunale tandklinik inden behandlingen påbegyndes, hvis Lejre kommune skal betale udgiften til tandbehandling.

Tandregulering

•Undersøgelse for tandstillingsfejl (visitation) og indstilling til tandreguleringsbehandling foregår på Lejre Kommunes tandklinik i Kirke Hyllinge. For de børn/unge, der anvender privatpraktiserende tandlæge betalt af Lejre Kommune sker dette efter henvisning fra den privatpraktiserende tandlæge.
•For børn/unge der har valgt privatpraktiserende tandlæge med 35% egenbetaling sker undersøgelse for tandstillingsfejl dels ved de almindelige undersøgelser, eller ved behov hos privatpraktiserende specialtandlæge efter henvisning fra den privatpraktiserende tandlæge.
•Visitation til tandreguleringsbehandling foretages i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer.
•Tandreguleringsbehandlinger tilbydes vederlagsfrit på Lejre Kommunes tandklinik i Kirke Hyllinge under forudsætning af, at du modtager tandbehandling enten på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge betalt af Lejre Kommune.
•Hvis der ønskes tandreguleringsbehandling hos privatpraktiserende specialtandlæge efter eget valg, er der en egenbetaling på 35%.

Tandreguleringsbehandling kan først iværksættes, når barnet er visiteret til behandling og behandlingsforslaget er godkendt i den kommunale tandpleje.

Tandreguleringsbehandlinger skal færdiggøres der, hvor de er påbegyndt, hvilket betyder, at der ikke kan skiftes behandlingssted under et behandlingsforløb.

Ifølge Sundhedsstyrelsens regler vil godkendelse af en fase 1 behandling (tidlig forebyggende tandreguleringsbehandling), ikke automatisk medføre godkendelse af en efterfølgende fase 2 behandling (senere korrektiv behandling).