Lån af kommunale arealer og veje

I Lejre Kommune har du mulighed for at ansøge om tilladelse til at låne et kommunalt område eller råde over vejen.

Ansøg om afholdelse af udendørsarrangement

Ansøg om anbringelse af container m.v. på veje

Ansøg om tilladelse til gravearbejde

Læs mere om lån af kommunale arealer og veje

Luk alle
Åben alle

Lån af pladser og grønne arealer

Lån af pladser og grønne arealer 

Lejre Kommunes grønne arealer kan bruges af alle og benyttelsen af de kommunale arealer er efter "først til mølle" princippet. Lejre Kommune råder dog til, at booke pågældende område på forhånd ved større arrangementer. Grupper på mindst 10 personer kan booke vores shelter- og teltpladser. Booking foretages via selvbetjeningsløsningen "Ansøgning om afholdelse af udendørsarrangement".

Dette betyder ikke, at man har ene og alene har råderet over arealet, idet man skal acceptere at andre kan bruge arealet samtidigt med pågældende arrangement. 

Du kan læse mere om udendørs faciliteter i Lejre Kommune her eller på Naturstyrelsens hjemmeside www.udinaturen.dk (virker ikke i browseren Internet Explorer).

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Trafik i Center for Teknik & Miljø.

Lån af vejareal m.m.

Lån af vejareal til vejfest, opstilling af container, motionsløb m.m.

Det er kommunen der råder over de offentlige vejarealer, tilladelser til at benytte vejarealer gives jf. Vejlovens § 80 og 81.

Afvikling af cykelløb igennem Lejre Kommune kræver ikke politiets godkendelse, der skal man blot overholde gældende færdselsregler. Ønsker man at opsætte genstande på og ved vejen, f.eks. start- og mål områder, toiletvogne, borde, boder mm., så skal Lejre Kommune give tilladelse.

Trafiksikkerhed ved lån af vejareal

Kræver dit arrangement en midlertidig afspærring af veje, nedsættelse af hastighed og/eller prioriteret kørsel, så skal du sammen med ansøgningen sende en skilte- og afmærkningsplan, hvorpå der tydeligt skal være angivet omkørselsrute, så vi undgår at der sker uheld og så trafikken kan forløbe uden større ophobninger. Afspærringen skal udføres med godkendte og lovpligtige vejskilte/afspærrings materiel og du skal på dit kort vise, hvor og hvilken afspærring du ønsker at opsætte. 

Da Politiet skal give deres samtykke til en trafikafviklingsplan i.h.t. færdselslovens § 92. (§ 95), skal denne slags ansøgninger være modtaget hos Lejre Kommune, senest 3 uger før arrangementets start.

Trafiksikkerhed ved lån af vejareal

Kræver dit arrangement en midlertidig afspærring af veje, nedsættelse af hastighed og/eller prioriteret kørsel, så skal du sammen med ansøgningen sende en skilte- og afmærkningsplan, hvorpå der tydeligt skal være angivet omkørselsrute, så vi undgår at der sker uheld og så trafikken kan forløbe uden større ophobninger. Afspærringen skal udføres med godkendte og lovpligtige vejskilte/afspærrings materiel og du skal på dit kort vise, hvor og hvilken afspærring du ønsker at opsætte. 

Da Politiet skal give deres samtykke til en trafikafviklingsplan i.h.t. færdselslovens § 92. (§ 95), skal denne slags ansøgninger være modtaget hos Lejre Kommune, senest 3 uger før arrangementets start.

Gravearbejder

Når du sender en ansøgning om gravetilladelse, skal du bl.a.:

  • Beskrive grundigt hvad din opgave er
  • Oplyse en start og slut dato
  • Indtegne tydeligt i kortet hvor du skal grave
  • Tage stilling til og tilkendegive din afmærkningsplan
  • Tage stilling til mulig samgravning med andre graveaktører
  • Vedhæfte et foto af gravestedets tilstand inden arbejdets opstart
  • Huske at færdigmelde og vedhæfte foto

Hvis dit projekt ikke er færdig inden for den oplyste dato, skal du huske at søge om forlængelse af perioden.

Arbejdet skal færdigmeldes og hvis kommunen har anmærkninger til det udførte arbejde, vil vi kontakte dig.

Når du har udfyldt ansøgningen om gravetilladelse og sendt den til os, vil du få en kvittering på skærmen med et referencenummer og en besked om, at den vil blive behandlet snarest muligt.

Når vi modtager din ansøgning om gravetilladelse, og kan godkende den, vil du automatisk modtage en mail med den godkendte gravetilladelse.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Teknik & Miljø på 46 46 46 46 eller Trafik@lejre.dk

Efteranmeldelsesordning i Lejre Kommune

I Lejre Kommune har vi indført efteranmeldelsesordning efter ”Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige arealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder”. Den gælder ved almindeligt gravearbejde, og omfatter ikke boring og jordfortrængning/skydning.

Det er derfor muligt at udføre mindre kortvarige gravearbejder uden forudgående tilladelse. Dog har graveaktøren stadig pligt til at indhente ledningsoplysninger i LER, inden opstart af arbejdet, samt pligt til at efteranmelde arbejdet til Lejre Kommune, senest 1 døgn efter opstart af arbejdet.

I Lejre Kommunes vejarealer gælder efteranmeldelsesordningen for offentlige veje og stier samt private fællesveje og -stier, der er beliggende i byzone. Skemaet herunder viser hvilke forhold der gælder, for at en vej er omfattet af efteranmeldelsesordningen. Visse veje kan med tiden blive taget ud af ordningen, hvis det viser sig nødvendigt. Er visse veje undtaget ordningen, vil det fremgå herunder.

Det er vigtigt at i tager før- og efterbilleder og medsender som dokumentation, da vi som vejmyndighed ikke har mulighed for at besigtige stedet inden når anmeldelsesordningen benyttes. Billederne uploades som dokumenter i anmeldelsen.

  Begrænsning
Hastighed Højst 50 km/t
Varighed Op til 48 timer
Længde Op til 10 meter
Bredde Op til 2 meter
Dybde Op til 1 meter
Trafik Trafik kan opretholdes i mindst 1 retning
Anmeldelse Senest 1 dag efter arbejdets begyndelse
Metode

Gravning

 

Jordfortrængning, boring og indvendig foring kræver stadig almindelig graveansøgning