Læs om Lejre Kommunes vintertjeneste

Når vejene bliver sne- og isglatte rydder Lejre Kommune offentlige veje og stier, så du kan komme sikkert frem.

Se på trafikkortet, hvilke veje der er blevet saltet 

Læs mere om snerydning og saltning

Luk alle
Åben alle

Snerydning og saltning

Lejre Kommune rydder offentlige veje og stier for sne og foretager glatførebekæmpelse i henhold til Lejre Kommunes Vinter- og Renholdelsesregulativ.

Vejene er opdelt i 3 vintervejklasser. Nærmere beskrivelse af klassificeringen fremgår af regulativet.

Husk at du som grundejer skal rydde fortov og sti ud for din ejendom for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre. På private veje og private fælles- veje og stier gælder forpligtelserne endvidere på kørebanen.

Ved problemer med vintervedligeholdelse kan du kontakte Lejre Kommunes vagttelefon 21 25 24 76

På Vejdirektoratets trafikkort kan du få et overblik over den trafikale situation i Danmark, og se hvornår, der er blevet ryddet sne og saltet. Du finder trafikkortet på Vejdirektoratets hjemmeside.

Sådan bruger du trafikkortet

Klik på de informationer, som du vil vide mere om og zoom ind på kortet.

Hvis du vælger at klikke på boksen "Snerydning og saltning", viser kortet, hvornår der sidst er blevet saltet og sneryddet på vintervejklasse I- og II-veje i Lejre Kommune. Vær opmærksom på, at trafikkortet ikke skelner mellem saltning og snerydning.

Se trafikkortet her

De forskellige vejklasser

Veje, stier og pladser i Lejre Kommune er opdelt i tre klasser: 1,2 og 3 og vedligeholdelsen sker efter vejens betydning for trafikken. Se herunder:

  Beskrivelse Service                                     
1

Gennemfartsveje.

Omfatter veje som har betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gen-nemkørende trafik. Dvs. de overordnede kommuneveje som indfalds- og omfartsveje.

Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet.

•Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov.

• Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.

2

Trafikveje

Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalvejene, f.eks. veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser og lign.

Saltning udføres på alle tider af døgnet. Snerydning udføres som minimum mel-lem kl. 5.00 og 21.00.

•Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov.

• Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener. Ved ekstreme vejr situationer vil klasse II vejene først blive taget når klasse I vejene er under kontrol.

3 Lokalveje Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, f.eks. boligveje og veje på landet, samt øvrige P pladser og lign.

Saltning/grusning hhv. snerydning udføres på hverdage mellem kl. 07.00 og 15.00.

• Indsats igangsættes når opgaverne på stierne er under kontrol og kun inden for nævnte tidsrum.

• Ved kraftigt isslag og snefald foreta-ges glatførebekæmpelse og sneryd-ning mellem kl. 5.00 og 21.00.

Vinter- og Renholdelsesregulativ