Velkommen til Vores Dialog: Din Vej til et Koordineret Samarbejde med Lejre Kommune

I Lejre Kommune anvender vi den digitale samarbejdsplatform Vores Dialog for at lette samarbejdet mellem dig og os som fagpersoner i kommunen og skabe de bedste forudsætninger for den bedst mulige hjælp hurtigst muligt.

Vores Dialog er det værktøj, vi bruger i Lejre Kommune til at skabe det bedste samarbejde og hjælper os med at koordinere og planlægge vores arbejde, så du oplever et tværfagligt, samstemt og inddragende samarbejde med  os. 

Mit JOSA er din indgang til samarbejdsplatformen Vores Dialog
Mit JOSA er din vej ind i Vores Dialog. Her kan du få adgang til alle funktionerne og mulighederne i samarbejdsplatformen. Du kan bruge det, når du har brug for at holde dig opdateret eller bidrage til vores samarbejdsprocesser. Alt, hvad du behøver, er lige ved hånden, når du logger ind på Mit JOSA med dit Mit ID.

Hvorfor bruger vi samarbejdsplatformen? 
Vi bruger samarbejdsplatformen for at sikre, at din hjælp og støtte er koordineret og tilpasset dine behov. 

På samarbejdsplatformen kan du finde:

  • Din Tovholder og dit Dialogteam
  • Dagsordner med mødematerialer, referater og andre vigtige dokumenter
  • Overblik over aftaler, ansvarlige og tidsplaner under Dialogplanen
  • Mulighed for løbende kommunikation  

Hvor får du mere viden om samarbejdsplatformen? 
I den grønne boks til højre finder du en kort film, en flyer og en introduktionsvideo, der giver dig mere information om samarbejdsplatformen.

Nedenfor finder du videoguides, hvori du kan finde hjælp til brugen af din indgang til samarbejdsplatformen kaldet Mit JOSA. 

Luk alle
Åben alle

Hvordan logger jeg ind?

Sådan logger du ind i din profil i Vores Dialog, kaldet Mit JOSA:

  1. Gå til https://lejre-dialog.jo-sa.dk
  2. Klik på på Borger/Ekstern
  3. Log ind med dit Mit ID

Du kan se en kort videoguide om, hvordan du logger ind HER.

Hvem er min Tovholder og hvem er i mit Dialogteam?

Du kan altid finde en liste over dit Dialogteam og se, hvem din primære kontaktperson, din Tovholder, er, under "Samtykke" i Mit JOSA.

Din Tovholder er den person, du primært skal henvende dig til. Dit Dialogteam består af de samarbejdspartnere, som i fællesskab med dig er vurderet som relevante for samarbejdet. Vi justerer sammen løbende, hvem der er en del af dit Dialogteam.

Du kan se en kort videoguide om, hvor du finder dit Dialogteam og din Tovholder HER.

 

Hvor finder jeg Formålet med samarbejdet?

Din indgang til at finde formålet med vores samarbejde er via Dialogplanen. Her klikker du på "Vis Formål".

Det er vigtigt, at formålet viser, hvad du mener er det vigtigste formål med vores samarbejde. Det er det formål, som er vores fælles hovedmål med vores samarbejde.

I Dialogplanen får du overblik over de delmål, vi sammen har aftalt at arbejde henimod for at opnå vores hovedformål med vores samarbejde.

Du kan se en kort videoguide om, hvordan du finder Formålet med samarbejdet HER.

Hvor finder jeg dagsordner og hvordan forbereder jeg mig til møderne?

"Dokumenter" i Mit JOSA er din indgang til dagsordner med mødematerialer, referater og andre relevante dokumenter.

Du klikker på dokumentlinjen, hvorefter den vil folde sig ud. Du vil eksempelvis her finde dagsordener og tilknyttede mødematerialer.

Vi opfordrer dig til at forberede dig til møderne ved at læse mødematerialerne inden mødet. Skriv gerne dine input i Dialoginput og Skalering. Det er dine input vi vi vil tage udgangspunkt i på mødet. Du vil også kunne se, om andre samarbejdspartnere har forberedt sig.

Du kan se en kort videoguide om, hvor du finder dagsordner og hvordan du kan forbereder dig i mødematerialerne HER.

Hvor finder jeg vores aftaler i Dialogplanen?

Under "Dialogplanen" får du et overblik over, hvad der blev aftalt på møderne, hvem der er ansvarlige, og tidsperspektivet.

Det er også her, vi sammen følger op på, om det, vi aftalte, virkede, eller om vi skal sætte andre tiltag i gang.

Når du klikker på delmålslinjen, vil delmålet folde sig ud, og du kan se de opgaver, vi aftalte, der skulle til for at opnå det enkelte delmål.

Du kan se en kort videoguide om, hvordan du bruger Dialogplanen HER

Hvordan giver jeg samtykke?

Vi har sammen vurderet, at alle de samarbejdspartnere, der er i dit Dialogteam, er relevante for det fortsatte samarbejdsforløb. Det er dog ikke alle, der kræver dit digitale samtykke.

Hvis en samarbejdspartner kræver dit samtykke, før vedkommende kan blive en del af Dialogteamet, skal du følge nedenstående trin, hvis du ønsker at give samtykke:

  1. Markér den/dem, du ønsker at give samtykke, i boksen under "Tildel Samtykke.”
  2. Klik på "Giv samtykke" (knappen vises efter trin 1)
  3. Bekræft dit valg i pop-up boksen. Du bekræfter ligeledes her, at du har læst og forstået Privatlivspolitikken.

Du kan se en kort videoguide om, hvordan du giver samtykke samt trækker et samtykke tilbage HER.