Vores Dialog

I Lejre Kommune bruger vi den digitale samarbejdsplatform Vores Dialog, der gør det nemmere for både dig og for os som fagpersoner i kommunen at samarbejde og sikre den bedst mulige hjælp hurtigst muligt.

Vores Dialog er en samarbejdsplatform, som vi anvender når du eller dit barn har behov for et kort eller længerevarende samarbejdsforløb med os.  

Vores Dialog er ikke en "sag i kommunen", men et samarbejds- og dialogredskab, som giver en enkel adgang til kommunen, hvor du kan få hjælp til dine samlede udfordringer, og hvor den indsats, der tilbydes, er koordineret og udspringer af dine behov og ønsker. Med Vores Dialog: 

  • Tydeliggøres dit formål for vores samarbejde
  • Samles de rette samarbejdspartnere i dit "Dialogteam" 
  • Skabes der overblik og sikres koordinering af den rette hjælp i din "Dialogplan" og eventuelt i din families "Én plan"
  • Samles diverse mødematerialer og du får på ligefod med fagpersonerne mulighed for at bidrage med dine perspektiver 
  • Får I muligheder for at sende beskeder til hinanden
  • Sikres den rette håndtering af samtykke og behandling af personoplysninger   

Vores Dialog virker på alle computere, tablets og smartphones og du kan benytte dig af platformens muligheder alt efter dit behov for overblik og aktiv deltagelse i vores samarbejdsforløb. 

Hvis I ikke allerede anvender Vores Dialog i jeres samarbejde, så kan du altid bede om det. 

Vores Dialog er en videreudvikling af "Familiedialog", som anvendes på børneområdet. Vi er på nuværende tidspunkt igang med en større videreudvikling. Den nye version forventes klar i november/december 2023.

Hvor får du mere viden om Vores Dialog? 

I den grønne boks til højre finder du en kort film om mindsettet i Vores Dialog. Nedenfor kan du læse mere om, hvorfor vi er nødt til at bruge endnu en digital platform, hvornår vi bruger Vores Dialog og hvordan du logger ind på din profil i Vores Dialog - kaldet Mit JOSA. 

Luk alle
Åben alle

Hvorfor skal du bruge endnu en digital platform?

Vi skal bruge Vores Dialog, fordi det er den eneste platform, hvor vi kan dele og samle viden og dokumenter, sikre en fælles forståelse af din situation og skabe en fælles plan på tværs af forskellige kommunale enheder og med dig og eventuelt din familie i centrum. 

Vores Dialog er den platform som understøtter sammenhæng i samarbejdet med os og den bedst mulige hjælp og støtte hurtigst muligt, så du kan skabe den forandring, som du eller din familie har brug for. 

Hvornår bruger vi Vores Dialog?

I Lejre Kommune bruger vi Vores Dialog, når du har brug for et tæt samarbejdsforløb med os i en kortere eller længere periode. 

Vi bruger Vores Dialog, som forberedelse til vores møder og som en struktur på selve mødet. Det gør vi for at sikre en fælles retning med afsæt i en samlet forståelse af din situation, som du oplever den.

Vi bruger også Vores Dialog mellem vores møder. Det gør vi for at sikre overblik og gennemsigtighed samt fremdrift på de opgaver, som vi blev enige om på mødet.  

Når vi sammen har opnået formålet med vores samarbejde, så lukkes Dialogen igen. 

Hvordan logger du ind i Vores Dialog?

Når du sammen med din tovholder fra Lejre Kommune har formuleret formålet med jeres samarbejde, så bliver der sendt en invitation med et link til din profil i Vores Dialog- kaldet Mit JOSA via din e-Boks. Du skal bruge MitID, når du logger ind. 

Linket virker fra både computere, tablets og smartphones.