Vores Dialog

I Lejre Kommune bruger vi den digitale samarbejdsplatform Vores Dialog, der gør det nemmere for både dig og for os som fagpersoner i kommunen at samarbejde og sikre den bedst mulige hjælp hurtigst muligt.

Vores Dialog er Lejre Kommunes samarbejdsplatform og vores arbejdsredskab til at skabe forudsætninger for den bedst mulige hjælp hurtigst muligt via en forebyggende og koordineret indsats, hvor du oplever et tværfagligt, samstemt og inddragende samarbejde.

Mit JOSA er din indgang til samarbejdsplatformen Vores Dialog
Du kan benytte dig af samarbejdsplatformens muligheder alt efter dit behov for overblik og aktiv deltagelse i vores samarbejdsforløb. Du kan bidrage og holde dig opdateret præcis, når det passer dig, ved at logge ind på din profil i samarbejdsplatformen Vores Dialog, som kaldes Mit JOSA.

Hvorfor bruger vi samarbejdsplatformen? 
Din indgang til samarbejdsplatformen via Mit JOSA giver dig en enkel adgang til kommunen, hvor du kan få hjælp til dine samlede udfordringer. Den indsats, der tilbydes, er koordineret og udspringer af dine behov og ønsker.

Samarbejdsplatformen er din indgang til: 

 • Din Tovholder og dit Dialogteam
 • Dagsordener med mødematerialer, referater og andre relevante dokumenter samlet et sted
 • Overblik over vores aftaler, ansvarlige, tidsperiode samt formålet med samarbejdet under Dialogplan 
 • Overblik over dine møder med os 
 • Løbende Kommunikation   

Hvor får du mere viden om samarbejdsplatformen? 
I den grønne boks til højre finder du en kort film om mindsettet i Vores Dialog, en flyer samt en introduktionsvideo til samarbejdsplatformen.

Nedenfor kan du finde hjælp til, hvordan du bruger din indgang til samarbejdsplatformen kaldet Mit JOSA. 

Luk alle
Åben alle

Hvordan logger jeg ind?

Sådan logger du ind i din profil i Vores Dialog, som kaldes Mit JOSA:

 1. Gå til https://lejre-dialog.jo-sa.dk
 2. Klik på på Borger/Ekstern
 3. Log ind med dit Mit ID

Du kan se en kort videoguide om, hvordan du logger ind HER.

Hvor finder jeg min tovholder og Dialogteam?

Du finder et overblik over dit altid gældende Dialogteam og over hvem, der er din Tovholder under Samtykke i Mit JOSA. 

Din tovholder er din primære kontaktperson, og de samarbejdspartnere, som i samråd med dig er vurderet som relevante for samarbejdet, udgør dit Dialogteam. 

Du kan se en kort videoguide om, hvor du finder dit Dialogteam og din tovholder HER.

 

Hvor finder jeg Formålet med samarbejdet?

Din indgang til at finde Formålet med vores samarbejde er via Dialogplanen. Her klikker du på "Vis Formål". 

Det er vigtigt at formålet viser, hvad du mener er det vigtigste formål med vores samarbejde.

Det er det formål som er vores fælles hovedmål med vores samarbejde.

I Dialogplanen får du overblik over de delmål vi sammen har aftalt vi skal arbejde henimod for at opnår vores hovedformål med vores samarbejde. 

Du kan se en kort videoguide om, hvordan du finder Formålet med samarbejdet HER.

Hvor finder jeg dagsordner og hvordan forbereder jeg mig i mødematerialer?

"Dokumenter" i Mit JOSA er din indgang til dagsordner med mødematerialer, referater og andre relevante dokumenter.

Du klikker på dokumentlinjen, hvorefter den vil folde sig ud.

Ved at klikke på dokumentlinjen folder den sig ud, og du vil eksempelvis finde dagsorden og tilknyttede mødematerialer.

Vi vil opfordre dig til at forberede dig i mødematerialerne inden mødet. Her har du mulighed for at skrive om dine oplevelser og meninger, som vi vil tage udgangspunkt i på mødet. Du vil også kunne se, om andre samarbejdspartnere har forberedt sig. 

Du kan se en kort videoguide om, hvor du finder dagsordner og hvordan du kan forbereder dig i mødematerialerne HER.

Hvordan finder jeg vores aftaler i Dialogplanen?

Under Dialogplan får du et overblik over, hvad der blev aftalt på møderne, hvem der er ansvarlige, og tidsperspektivet.

Det er også med afsæt i Dialogplanen, at vi sammen følger op på, om det, vi aftalte, virkede, eller om vi skal sætte andre tiltag i gang.

Når du klikker på delmålslinjen, vil delmålet folde sig ud, og du kan se de opgaver, vi aftalte, der skulle til for at opnå det enkelte delmål.

Du kan se en kort videoguide om, hvordan du bruger Dialogplanen HER

Hvordan giver jeg samtykke?


Vi har sammen vurderet, at alle de samarbejdspartnere, der er i dit Dialogteam, er relevante for det fortsatte samarbejdsforløb. Det er dog ikke alle, der kræver dit digitale samtykke.

Hvis en samarbejdspartner kræver dit samtykke, før vedkommende kan blive en del af Dialogteamet, skal du følge nedenstående trin, hvis du ønsker at give samtykke: 

 1. Markér den/dem, du ønsker at give samtykke, i boksen under "Tildel Samtykke.”
 2. Klik på "Giv samtykke" (knappen vises efter trin 1)
 3. Bekræft dit valg i pop-up boksen. Du bekræfter ligeledes her, at du har læst og forstået Privatlivspolitikken.

Du kan se en kort videoguide om, hvordan du giver samtykke samt trækker et samtykke tilbage HER.