Regulativ for erhvervsaffald

Formålet med regulativet er at fastsætte de kommunale regler for anvisning og håndtering af affald fra erhverv i kommunen. Reglerne skal forebygge forurening og fremme ressourceudnyttelse og miljømæssig forsvarlig håndtering. Enhver affaldsproducent, eller den, der på vegne af producenten håndterer affald, er omfattet af dette regulativ og har pligt til at benytte de indsamlings- og anvisningsordninger, der er fastsat i regulativet. Bestemmelserne for opkrævning af gebyrer er fastlagt i Affaldsbekendtgørelsen samt i Lejre Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Husk at vælg fanen 'Erhvervsaffald'.

Lejre Kommunes regulativ for erhvervsaffald