Olie- og benzinudskillere

Lejre Kommune har en tømningsordning for olie- og benzinudskillere og de tilhørende sandfang. Har du en olie- og benzinudskiller, skal den tømmes via tømningsordningen. Her kan du læse om ordningen og tilmelde dig.

Tilmeld dig til olie- og benzinudskillerordninger via ARGO`s hjemmeside

Olie- og benzinudskillere

Luk alle
Åben alle

Læs om tilmelding, tømning og eftersyn

Du skal anmelde at du har en udskiller og sandfang til os. Du tilmelder udskiller og sandfang til tømningsordningen ved at udfylde skemaet, der findes link til i boksen ovenover. Skemaet skal sendes til Lejre Kommune pr. mail til ctm@lejre.dk

Tømningsordningen omfatter kontrol, tømning og bortskaffelse af affald fra olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang. Antallet af tømninger af olie- og benzinudskilleren fastsættes af os, dog mindst en gang om året.

De årlige kontroltømninger indbefatter bundtømning, hvor der både gennemføres tømning og visuel inspektion uanset udskillerens indhold. Tømning og inspektion skal opfange revner og utætheder hurtigt, sådan at risikoen for, at der vil blive afledt urenset olieholdigt spildevand til kloak, recipient eller renseanlæg mindskes.

Der er ARGO der administrerer den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang. Det gør de i samarbejde med SMOKA. 

Hvad er en olie- og benzinudskiller?

Olie- og benzinudskillere fjerner olie og benzinrester fra spildevandet før det ledes til renseanlæg. Det er derfor vigtigt, at virksomheder med olie- og benzinholdigt spildevand har en olie- og benzinudskiller. Det er også vigtigt at udskilleren tømmes og vedligeholdes regelmæssigt, da olieholdigt spildevand fra en utæt olieudskiller kan blive ledt til den omgivende jord og medføre olieforurening af jord og grundvand.

Et olie- og benzinudskilleranlæg består af tre komponenter:

  • Sandfang tilbageholder sand, grus og lignende tunge partikler som er i spildevandet. 
  • Udskiller adskiller olie- og/eller benzin fra vandet. 
  • Målebrønd etableres efter udskilleren. Her kan udtages en vandprøve, der kan analyseres og dermed vise om olieudskilleren fungerer.

Der findes flere typer udskillere

Til den traditionelle udskiller kan der ledes spildevand, hvor der forekommer rester af olie- og benzin, f.eks. i form af spild. Men hvis olien er findelt, f.eks. på grund af højtryksspuling, damprensning, sæber eller lignende, skal der anvendes en anden type udskiller, f.eks. en koalescensudskiller.