Efter- og videreuddannelse

Har du behov for efteruddannelse af ledere eller medarbejdere?

Jobcenter Lejre har et muligheder for at få hjælp og hjælpe med efter- og videreuddannelse. Det kan at opkvalificeringsjob, hvor nyansatte medarbejdere, med støtte fra jobcentret, opkvalificeres til konkrete arbejdsfunktioner. Det kan også på jobrotation, hvor fastansatte medarbejdere efteruddannes og en ansættes som rotationsvikar. Sidst kan det også støtte til, på en ufag faglært til faglært.

Kontakt via mail: jobcenter@lejre.dk eller telefon 4646 4646.