Efter- og videreuddannelse

Støtte til efter- og videreuddannelse. Opkvalificer medarbejdere via jobrotation, opkvalificeringsjob, eller gør ufaglærte til faglærte.

Jobcenter Lejre tilbyder muligheder for at få hjælp til efter- og videreuddannelse. Dette kan inkludere opkvalificeringsjob, hvor nyansatte medarbejdere, med støtte fra jobcentret, bliver opkvalificeret til specifikke arbejdsfunktioner. Alternativt kan det omfatte jobrotation, hvor fastansatte medarbejdere efteruddannes, mens en anden ansættes som rotationsvikar. Endelig tilbyder vi også støtte til opkvalificering fra ufaglært til faglært.

Kontakt os via mail på jobcenter@lejre.dk eller telefon 4646 4646.