Find din nye medarbejder

Lejre Erhvervsservice og Jobcenter Lejre tilbyder støtte og vejledning til håndtering af dine medarbejderbehov.

Har du et projekt i din virksomhed, som du ønsker hjælp til at gennemføre, eller har du brug for at besætte en stilling? Lejre Erhvervsservice tilbyder hjælp til at finde højtuddannede medarbejdere via samarbejde med DJØF, Syddansk Universitet, og Erhvervshus Sjælland. Kontakt Lejre Erhvervsservice for at høre mere.

Jobcenter Lejre står klar til at assistere dig med at besætte stillinger eller uddannelsespladser, matchende præcist med dit behov - fra maleren til marketingchefen. Der kan ligeledes ydes tilskud til opkvalificering baseret på din virksomheds specifikke kompetencekrav.

Tjenester fra Jobcenter Lejre omfatter:

- Rekruttering til ordinære job, fleksjob, jobrotation, ansættelse af voksenlærlinge, virksomhedspraktik, og løntilskudsjob.
- Afholdelse af samtaler med jobsøgende, der matcher din jobbeskrivelse, og udvælgelse af de mest egnede kandidater til en samtale hos dig. Det endelige valg er dit.

Fordelene ved at benytte Jobcenter Lejre:

- Service er gratis for din virksomhed.
- Adgang til et bredt spektrum af jobsøgende fra alle brancher.


Sådan gør du:

- Vurder jobbets krav: Kompetencer både fagligt og personligt.
- Definer arbejdstiden, startdato, lønniveau, og ansættelsesperiode.
- Kontakt Jobcenter Lejre for at indlede processen.
- Informer os, når du har foretaget en ansættelse.

Jobcenter Lejre tilbyder også hjælp med at udforme jobbeskrivelser og opfordrer til at tænke bredt i forhold til kvalifikationer og kompetencer for et større udvalg af ansøgere.


Servicetjek hos Jobcenter Lejre:

- Tag imod tilbuddet om et uforpligtende servicetjek for at lære mere om, hvordan Jobcenter Lejre kan støtte din rekrutteringsproces.
- Jobcenter Lejre ønsker at være din foretrukne rekrutteringspartner.

For assistance eller yderligere information, kontakt vores virksomhedskonsulent Jannie Bonke Seigan på tlf. 29127680.

Luk alle
Åben alle

Voksenlærling

En typisk voksenlærling er en ikke-faglært person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder.

Voksenlærlingeordningen giver din virksomhed mulighed for at opkvalificerer egne medarbejdere, eller for at ansætte en ny medarbejder som voksenlærling, og dermed være med til at forebygge fremtidig mangel på faglært arbejdskraft i virksomheden.

Jobcenter Lejre kan hjælpe din virksomhed med at få medarbejdere eller ledige borgere, der er fyldt 25 år, i voksenlære.

Hvis ansættelsen sker inden for et fag med mangel på arbejdskraft, kan virksomheden få tilskud til aftalen. Du kan se hvilke fag det drejer sig om hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Her kan du også læse mere om ordningen.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Jobcenter Lejre for at høre mere.

Jobrotation

Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.

Med jobrotationsordningen kan din virksomhed sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. På den måde får du opkvalificeret medarbejderne uden nedgang i produktionen eller økonomisk tilskud. Samtidig styrker du virksomhedens fremtidige rekrutteringsgrundlag, da mange af vikarerne efterfølgende vil være velkvalificeret arbejdskraft.

Kontakt Jobcenter Lejre og beskriv dit behov for jobrotation.

Fleksjob

En ansat i fleksjob er en med nedsat arbejdsevne, der opfylder din virksomheds store eller små behov for arbejdskraft.

Fleksjob er job på særlige vilkår, som kan oprettes hos både private og offentlige arbejdsgivere. Fleksjob kan oprettes til personer, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår.

Hvis du mangler en deltidsmedarbejder, gør de nye fleksjob regler det nemt og attraktivt, at ansætte en medarbejder i fleksjob. De nye regler gør, at du som virksomhed ikke har mere administration end for ansatte på almindelige vilkår. 

Aflønning af medarbejder i fleksjob
Som arbejdsgiver betaler du ved ansættelse løn, pension og feriepenge for den effektive arbejdsindsats den ansatte i fleksjob yder. Kommunen supplerer medarbejderens løn med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten.
Hvis der inden ansættelse kan være behov for at afklare reel arbejdseffektivitet, kan en kort praktik oprettes uden omkostninger for firmaet og der kan endvidere være mulighed for opkvalificering af medarbejderen.