Find din nye medarbejder

Lejre Erhvervsservice og Jobcenter Lejre står begge klar til at hjælpe dig med dine medarbejdere.

Har du et projekt i din virksomhed, som du ønsker hjælp til at gennemføre? Eller har du blot brug for at besætte en stilling i din virksomhed?

Lejre Erhvervsservice kan hjælpe dig med at finde højtuddannede medarbejdere til din virksomhed via samarbejde med DJØF, Syddansk Universitet og Videnmetro. Henvend dig til Lejre Erhvervsservice for at høre mere om mulighederne.

Hvis du skal besætte en stilling eller uddannelsesplads, kan Jobcenter Lejre hjælpe med at finde dem, der bedst matcher dit behov - lige fra maleren til marketingchefen. I nogle tilfælde kan der også ydes tilskud til opkvalificering i forhold til din virksomheds kompetencebehov.

Jobcenter Lejre hjælper dig med at finde medarbejdere til forskellige typer job - ordinære job, fleksjob, jobrotation, ansættelse af voksenlærlinge, virksomhedspraktik og løntilskudsjob.

Jobcenter Lejre tager en samtale med de jobsøgere, som passer til din jobbeskrivelse, og sender de bedst egnede ud til en samtale. Det endelige valg er op til dig.

Fordelene er:

  • Det er gratis for din virksomhed 
  • Vi kender jobsøgere fra alle brancher

Sådan gør du:

  • Overvej indholdet i jobbet: Hvad skal personen kunne - fagligt og personligt 
    Hvordan er arbejdstiden, hvornår vil du ansætte, til hvilken løn og i hvor lang tid? 
  • Kontakt os her i Jobcentret
  • Husk at give os besked, når du har ansat din nye medarbejder

Jobcenter Lejre hjælper dig gerne med jobbeskrivelsen.

Du opfordres til at tænke alternativt i forhold til kvalifikationer og kompetencer - det giver flere ansøgere at vælge imellem.

 

Servicetjek

Hos Jobcenter Lejre har du også mulighed for at benytte dig af muligheden for et ”servicetjek”. 

Med et servicetjek, har du mulighed for et uforpligtende møde, hvor Jobcenter Lejre vil informere om deres services til dig. 

Jobcenter Lejre vil nemlig gerne være din foretrukne rekrutteringspartner!

Hvis du tænker, at du har behov for hjælp til rekruttering eller gerne vil høre mere, så kontakt vores virksomhedskonsulenter:

Anja Sjöblom Rasmussen, tlf. 23448846

Heine Eilev Hannibal, tlf. 21355510

Luk alle
Åben alle

Voksenlærling

En typisk voksenlærling er en ikke-faglært person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder.

Voksenlærlingeordningen giver din virksomhed mulighed for at opkvalificerer egne medarbejdere, eller for at ansætte en ny medarbejder som voksenlærling, og dermed være med til at forebygge fremtidig mangel på faglært arbejdskraft i virksomheden.

Jobcenter Lejre kan hjælpe din virksomhed med at få medarbejdere eller ledige borgere, der er fyldt 25 år, i voksenlære.

Hvis ansættelsen sker inden for et fag med mangel på arbejdskraft, kan virksomheden få tilskud til aftalen. Du kan se hvilke fag det drejer sig om hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Her kan du også læse mere om ordningen.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Jobcenter Lejre for at høre mere.

Jobrotation

Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.

Med jobrotationsordningen kan din virksomhed sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. På den måde får du opkvalificeret medarbejderne uden nedgang i produktionen eller økonomisk tilskud. Samtidig styrker du virksomhedens fremtidige rekrutteringsgrundlag, da mange af vikarerne efterfølgende vil være velkvalificeret arbejdskraft.

Kontakt Jobcenter Lejre og beskriv dit behov for jobrotation.

Fleksjob

En ansat i fleksjob er en med nedsat arbejdsevne, der opfylder din virksomheds store eller små behov for arbejdskraft.

Fleksjob er job på særlige vilkår, som kan oprettes hos både private og offentlige arbejdsgivere. Fleksjob kan oprettes til personer, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår.

Hvis du mangler en deltidsmedarbejder, gør de nye fleksjob regler det nemt og attraktivt, at ansætte en medarbejder i fleksjob. De nye regler gør, at du som virksomhed ikke har mere administration end for ansatte på almindelige vilkår. 

Aflønning af medarbejder i fleksjob
Som arbejdsgiver betaler du ved ansættelse løn, pension og feriepenge for den effektive arbejdsindsats den ansatte i fleksjob yder. Kommunen supplerer medarbejderens løn med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten.
Hvis der inden ansættelse kan være behov for at afklare reel arbejdseffektivitet, kan en kort praktik oprettes uden omkostninger for firmaet og der kan endvidere være mulighed for opkvalificering af medarbejderen.