Virksomhedspraktik og løntilskud

Vi hjælper dig til at finde medarbejdere til virksomhedspraktik eller løntilskud.

Vores virksomhedskonsulenter kommer gerne ud på virksomheden.
Vi tager udgangspunkt i dine aktuelle og fremtidige behov. For eksempel i forhold til virksomhedens behov for arbejdskraft, og vurderer dine muligheder for at gøre brug af ordninger på arbejdsmarkedet i forhold til ansættelse af ledige i praktik eller med løntilskud.

Luk alle
Åben alle

Løntilskud

Ansæt en ny medarbejder med løntilskud for en periode. Derved har I mulighed for at oplære nye medarbejdere eller afprøve samarbejdet før ansættelse

Job med løntilskud handler om opkvalificering til ordinært arbejde. Her er der tale om borgere på kontanthjælp, integrationsydelse eller dagpenge, der indenfor en given periode vil kunne varetage et job på ordinære vilkår. Virksomhedens behov matches med de ledige borgere. Det er altid virksomheden, der bestemmer, hvem der skal tilbydes jobbet, da borgeren ansættes af virksomheden. Dit lokale jobcenter skal godkende løntilskudspladsen og den ledige.

Det er vigtigt, at ansættelsen ikke starter før jobcentret skriftligt har godkendt løntilskudspladsen.

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan være en nem start, når du søger nye medarbejdere. Giv en ledig mulighed for at styrke sine kompetencer og sin tilknytning til arbejdsmarkedet og mød samtidig en potentiel ny medarbejder

Virksomhedspraktik giver dig mulighed for at vurdere, om en ledig kan ansættes i virksomheden. For den ledige kan virksomhedspraktik være et springbræt til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Virksomhedspraktikken afdækker og optræner personens faglige, sociale og/eller sproglige kompetencer, så du præcist ved, hvad vedkommende på længere sigt kan tilbyde virksomheden.
Under praktikken modtager den ledige en ydelse, svarende til de dagpenge, kontanthjælp eller anden ydelse, som den ledige ellers ville være berettiget til.