Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse

Tilsynsberetning Lejre Kommune

Vi opkræver i Lejre Kommune brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser på virksomheder og husdyrbrug. Læs om regler og takster her.

Luk alle
Åben alle

Hvem er omfattet?

Følgende typer af virksomheder og landbrug er omfattet af brugerbetalingen:

•Erhvervsmæssigt dyrehold
•Hundehandlere og div. hundehold
•Pelsdyrfarme
•Listevirksomheder (både bilag 1 og bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen)
•Autoværksteder, herunder autolakering og undervognsbehandling
•Tidligere anmeldepligtige virksomheder (nu bilag 1 til Brugerbetalingsbekendtgørelsen)
•Vindmøller over 25 kilowatt

Læs Bekendtgørelse om brugerbetaling på tilsyn og godkendelse på Retsinformations hjemmeside

Hvad indgår i tidsforbruget?

I timeforbruget indgår både tid anvendt på selve virksomheden/landbruget, og tid anvendt til forberedelse, opfølgning, rapportskrivning, udarbejdelse af miljøgodkendelser m.v.

I tilfælde, hvor der er behov for konsulentbistand, f.eks. i form af analyser og målinger på den enkelte virksomhed/landbrug eller til udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse, skal virksomheden/landbruget betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms. For opgaver vedr. udarbejdelse af miljøgodkendelse af husdyrbrug, må der maksimalt opkræves 80 % af det registrerede beløb.

Kommunen har ingen muligheder for at fravige reglerne, og der kan ikke ankes over brugerbetalingen.

Takster for miljøtilsyn og miljøgodkendelse

Taksten pristalsreguleres årligt af Miljøstyrelsen. Brugerbetalingen er fritaget for moms.

Timesatser på brugerbetaling for godkendelser og tilsyn:

2020: kr. 333,22

2019: kr. 328,62 

2018: kr. 322,49

Hvornår opkræver vi brugerbetalingen?

Brugerbetalingen opkræves hvert år i november måned.

Vi opkræver brugerbetaling for perioden fra den 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år. Det kan derfor ske, at opkrævningen for tilsynet og godkendelser deles over flere år.