Erhvervstanke til olie og benzin

For nedgravede olietanke mellem 6.000 og 100.000 liter, samt overjordiske olietanke mellem 6.000 og 200.000 liter er der særlige regler for egenkontrol, beholdningskontrol, inspektioner og til rørsystemer. Her kan du læse om reglerne, samt anmelde og afmelde din olietank. 

Anmeld eller afmeld din olietank via selvbetjeningslinket her

Luk alle
Åben alle

HUSK- du skal anmelde installation og sløjfning

Du skal anmelde både sløjfning af gamle tanke og installation af nye tanke til os. 

Du kan anmelde via linket i selvbetjeningsboksen til højre på denne side.

Det er vigtigt at du ikke installerer en ny tank inden du har anmeldt det til os. Der er nemlig regler for afstanden til vandindvindinger. Vi skal derfor have din anmeldelse senest 4 uger før etableringen. 

Vær opmærksom på, at etablering af nye tanke skal foretages af en sagkyndig installatør. Det betyder at firmaet skal have en erhvervs- og produktionsansvarsforsikring, som dækker arbejdet.

Ved sløjfning af olietanke skal tanken spules og tømmes for de sidste rester af olie. Derefter kan man enten grave tanken op, fjerne den fra ejendommen, eller afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret samt blænde tanken af, så det ikke længere er muligt at fylde olie i tanken.

Sløjfning af tanke skal anmeldes til os senest 4 uger efter at sløjfningen er udført.

Visse tanke kræver en særlig miljøgodkendelse
Vær opmærksom på, at etablering af nedgravede anlæg større end 100.000 l, og overjordiske anlæg større end 200.000 liter, eller en pipelines, kræver særlig godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Kontakt os på ctm@lejre.dk for at høre nærmere herom. 

Egenkontrol og beholdningskontrol

Har du en olietank på 6.000 liter eller derover skal du kontrollere, at anlægget er tæt.

Dobbeltvæggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykket imellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan ske enten ved manuel aflæsning af manometer eller lign. hver uge eller ved automatisk overvågning. Et automatisk overvågningssystem skal funktionsprøves mindst én gang om året. 

Enkeltvæggede tanke kontrolleres ved beholdningskontrol mindst én gang om måneden. Der er dog mulighed for alternativ kontrol af overjordiske tanke, hvis alle rør er tilgængelige og synlige. 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om beholdningskontrol

Inspektion og tæthedsprøve

Hvis du er ejer eller bruger af mellemstore tanke skal skal du sikre, at anlægget tæthedsprøves og inspiceres. For ståltanke der har indvendig korrosionsbeskyttelse skal det ske mindst hvert 10. år. For ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse skal det ske mindst hvert 5. år. 

Inspektioner skal udføres af en sagkyndig person, som har erfaring eller uddannelse og hermed er kvalificeret til at udføre dette.

Plasttanke skal kun tæthedsprøves. Dette skal ske mindst hvert 10. år. 

Hvis tidspunktet for sidste inspektion og tæthedsprøvning ikke kan fastlægges, skal du sørge for, at anlægget inspiceres og tæthedsprøves straks.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om inspektion og tæthedsprøvning af erhvervstanke

Vær OBS på nedgravede rør

Har din tank nedgravede rør der ikke er galvaniserede, eller har katodisk beskyttelse, skal de udskiftes til typegodkendte rør senest 30 år efter tanken er installeret. 

Vær opmærksom på at olietanke der er udskiftet efter år 2000 er omfattet af skærpede regler for rørføringen. F.eks. skal nedgravede kobberrør være plastbelagte. 

Mange er ved udskiftning af en gammel olietank ikke opmærksom på, at de i forbindelse med udskiftning af tanken skal sikre, at også rørføringen mellem tank og fyringsanlæg lever op til kravene om  typegodkendte rør og effektiv rustbeskyttelse.

Er din tank således skiftet i år 2000 eller herefter, skal du sikre dig at rørene også er lovlige.