Igangværende udbud - varer & tjenesteydelser

Her på siden kan du se de igangværende udbud for varer & tjenesteydelser

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommune deltager i et fælles udbud af genbrugshjælpemidler med vores indkøbsfællesskab FUS. Holbæk Kommune er tovholder og udbyder genbrugshjælpemidler på vegne af 16 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS).

Tilbudsfrist d. 16/6 2023.

På vegne af de 16 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS), inviterer Holbæk Kommune hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af genbrugshjælpemidler.

Udbuddet vedrører indkøb og levering af genbrugshjælpemidler.

FUS-kommunernes hjælpemiddeldepoter indkøber genbrugshjælpemidler til visiterede borgere, og APV-hjælpemidler til lettelse af de udførende medarbejderes arbejdsfunktioner.

Udbud gennemføres samlet for 20 delaftaler (heraf nogle med flere kravspecifikationer) med hver én eller flere hjælpemidler. Der indgås selvstændige rammeaftaler for hver enkel delaftale, med én leverandør pr. delaftale/rammeaftale.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud.

Materialet kan rekvireres via udbudssystemet EU-Supply på følgende link FUS (https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=FUS).
Det bemærkes, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.

Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.

Hvis du som tilbudsgiver oplever tekniske problemer med systemet, kan EU-Supply kontaktes på nedenstående e-mail/telefonnummer:

IT-support, EU-Supply
Tlf.nr.: (+45) 70 20 80 14
E-mail: support@eu-supply.com