Igangværende udbud - varer & tjenesteydelser

Her på siden kan du se de igangværende udbud for varer & tjenesteydelser

Luk alle
Åben alle

Udbud af arbejdstøj

Fællesudbud af beklædningsordning til medarbejdere inden for sundheds- og omsorgssektoren

Tilbudsfrist er fredag d. 22. december 2023 kl. 23.59.

Lejre kommune deltager i et FUS udbud på beklædning. Sorø Kommune udbyder - på vegne af Fællesudbud Sjælland - rammeaftale på levering af arbejdsbeklædning samt vaskeriydelser til ca. 11.500 medarbejdere i de tolv tilsluttede kommuner. Leverancen er opdelt i to delaftaler.

Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning til følgende personalegrupper:
Plejecentre, hjemme-pleje, sygepleje, køkken og kantiner, tandpleje og genoptræning.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder eventuelle mindste krav kan give tilbud.

Udbudsmaterialet er offentliggjort via udbudssystemet EU-Supply, som anvendes til hele udbuddets gennemførelse. Udbudsmaterialet er derfor kun tilgængeligt på dette link.

Det bemærkes, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.

Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.
Hvis du som tilbudsgiver oplever tekniske problemer med systemet, kan EU-Supply kontaktes på nedenstående e-mail/telefonnummer:
IT-support, EU-Supply
Tlf.nr.: (+45) 70 20 80 14
E-mail: support@eu-supply.com

Udbud af Genbrugshjælpemidler

Tilbudsfrist: 07.12.2023

Lejre Kommune deltager i et FUS udbud på hjælpemidler. Holbæk Kommune er tovholder for udbuddet. Og inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjællands (FUS) udbud af genbrugshjælpemidler.

Udbuddet vedrører indkøb og levering af genbrugshjælpemidler.
FUS-kommunernes hjælpemiddeldepoter indkøber genbrugshjælpemidler til visiterede borgere, og APV-hjælpemidler til lettelse af de udførende medarbejderes arbejdsfunktioner.
Udbud gennemføres samlet for 20 delaftaler (heraf nogle med flere kravspecifikationer) med hver én eller flere hjælpemidler. Der indgås selvstændige rammeaftaler for hver enkel delaftale, med én leverandør pr. delaftale/rammeaftale.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud.
Materialet kan rekvireres via udbudssystemet EU-Supply på følgende link FUS (eu-supply.com). Det bemærkes, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.
Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.
Hvis du som tilbudsgiver oplever tekniske problemer med systemet, kan EU-Supply kontaktes på nedenstående e-mail/telefonnummer:
IT-support, EU-Supply Tlf.nr.: (+45) 70 20 80 14

Læs mere om udbuddet her.

Udbud af bioposer

Udbud - kaffe, te og tilbehør, samt maskiner og service

Offentliggørelse af udbud - kaffe, te og tilbehør, samt maskiner og service

Udbuddet på kaffe, te og tilbehør, samt maskiner og service er offentliggjort i FUS EU-supply den 4. oktober 2023.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i TED-databasen i henhold til vedhæftede fil.

Tilbudsfrist er 6. november 2023 og kontraktstart 1. februar 2024.

 

 

Udbud af forsikringsmægler-ydelse

Lejre Kommune udbyder forsikringsmægler-ydelse.

Tilbudsfrist er d. 18/12-2023

Materialet kan rekvireres via udbudssystemet EU-Supply på følgende link: Tjenesteydelser - 709478-2023 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

Tenders Electronic Daily (Ted) − onlineadgangen til bekendtgørelser om europæiske offentlige indkøb. 2023/S 225-709478 - Danmark-Hvalsø: Forsikringstjenester

Det bemærkes, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.

Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.

Udbud af Genbrugshjælpemidler

Lejre Kommune deltager i et fælles udbud af genbrugshjælpemidler med vores indkøbsfællesskab FUS. Holbæk Kommune er tovholder og udbyder genbrugshjælpemidler på vegne af 16 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS).

Tilbudsfrist d. 16/6 2023.

På vegne af de 16 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS), inviterer Holbæk Kommune hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af genbrugshjælpemidler.

Udbuddet vedrører indkøb og levering af genbrugshjælpemidler.

FUS-kommunernes hjælpemiddeldepoter indkøber genbrugshjælpemidler til visiterede borgere, og APV-hjælpemidler til lettelse af de udførende medarbejderes arbejdsfunktioner.

Udbud gennemføres samlet for 20 delaftaler (heraf nogle med flere kravspecifikationer) med hver én eller flere hjælpemidler. Der indgås selvstændige rammeaftaler for hver enkel delaftale, med én leverandør pr. delaftale/rammeaftale.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud.

Materialet kan rekvireres via udbudssystemet EU-Supply på følgende link FUS (https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=FUS).
Det bemærkes, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.

Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.

Hvis du som tilbudsgiver oplever tekniske problemer med systemet, kan EU-Supply kontaktes på nedenstående e-mail/telefonnummer:

IT-support, EU-Supply
Tlf.nr.: (+45) 70 20 80 14
E-mail: support@eu-supply.com

Genudbud af brystproteser

Køge Kommune udbyder brystproteser på vegne af 16 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS).

Tilbudsfrist d. 27/10 2023, kl. 8.00.

På vegne af de 16 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS), inviterer Køge Kommune hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af brystproteser.

Udbuddet vedrører levering af brystproteser til borgere omfattet af § 112 i Serviceloven.

Aftalen er opdelt i tre delaftaler.

Der indgås en 4-årig rammeaftale med én leverandør pr. delaftale.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud.

Materialet kan rekvireres via udbudssystemet EU-Supply på følgende link Varer - 585047-2023 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

Det bemærkes, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.

Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.

Hvis du som tilbudsgiver oplever tekniske problemer med systemet, kan EU-Supply kontaktes på nedenstående e-mail/telefonnummer:

IT-support, EU-Supply
Tlf.nr.: (+45) 70 20 80 14
E-mail: support@eu-supply.com