Partnerskaber og -alliancer

Klimaet er under forandring og verden har behov for fælles og koordineret handling. Derfor har 195 af verdens lande på FN´s klimakonference i 2015 forpligtiget sig til at arbejde for at holde den globale temperaturstigning på max. 2 grader C i forhold til niveauet før industrialiseringen.

Partnerskab

Danmark er ét af de lande, der har forpligtiget sig og dermed skal danske kommuner også tage ansvar og bidrage til den grønne omstilling.

Når det gælder klima er Lejre Kommune forbundet til alle andre steder. Det vi gør her i kommunen, påvirker temperaturen i Australien og tidevandet i Venedig. Vores daglige valg sætter aftryk lokalt.

Derfor samarbejder Lejre Kommune både med danske kommuner og byer i hele verden om klimaomstillingen.

Du kan læse mere om de klimapartnerskaber og -alliancer som Lejre Kommune indgår i nedenfor. Hermed bidrager vi til at realisere Parisaftalen sammen med byer og lande i hele verden.

Partnerskaber og alliancer

Luk alle
Åben alle

C40 og DK2020

C40 – også kaldet C40 Cities Climate Leadership Group, er et netværk af byer og storbyer i verden, som har forpligtet sig til at leve op til Parisaftalen ved at reducere CO2-udledningen markant og sikre klimatilpasning.

100 byer i verden deltager i netværket. De står samlet for 25 % af verdens BNP.

Læs mere om netværket her

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. I alt 95 danske kommuner er en del af DK2020, hvor de følger i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden.

DK2020 er støttet af Realdania, CONCITO og C40.

Læs mere om DK2020 her

Klimaalliancen

Lejre Kommune deltager sammen med 16 andre danske kommuner i Klimaalliancen.

Klimaalliancen er et partnerskab for kommuner, der igennem klimaprojektet DK2020 har udarbejdet klimaplaner, der lever op til den internationale Parisaftales målsætninger.

Med alliancen får kommunerne en fælles stemme, der kan sikre:
1. forbedret lovgrundlag for klimaomstilling
2. bedre kvalitet af klimadata
3. bedre muligheder for at monitorere indsatsen.

Den filantropiske forening Realdania, den grønne tænketank CONCITO, det internationale bynetværk C40 og KL bakker alle op om klimaalliancen.

Energi- og CO2 regnskabet

Energi- og CO2-regnskabet er et værktøj, der giver mulighed for at følge med i danske kommuners CO2-udledning fra år til år.

Værktøjet gør det nemmere for kommunerne at opsætte deres energi- og klimaregnskab. Det er baseret på en lang række data indenfor energi, transport, landbrug, spildevand, affald og kemiske processer.

Energistyrelsen står bag værktøjet og sikrer at det løbende forbedres.

Du kan se Lejre Kommunes Energi- og CO2-regnskab her.

Borgmesterpagten

Borgmesterpagten blev lanceret i 2008 i Europa med en ambition om at samle lokale myndigheder i en frivillig aftale om at forpligte sig til at opnå og overgå til EU's klima- og energimål.

Som medlem af borgmesterpagten er det muligt at indgå som partner i EU-projekter indenfor klima/energi.