Børnenes Kunsthus i Lejre

Den overordnede hensigt er at tilbyde Børnenes Kunsthus som et åbent og tilgængeligt hus for derigennem at styrke kulturen og oplysningen i Lejre Kommune.

Adresse: Flædevadsvej 2, 4320 Lejre

Borgere, foreninger, offentlige institutioner og grupper hjemmehørende i Lejre Kommune, hvis arrangement eller virksomhed har et kulturelt, oplysende eller pædagogisk sigte, kan vederlagsfrit få stillet et lokale til rådighed.

Luk alle
Åben alle

Billedkunst lokale

Lokale til billedkunst mv. på 50 m2

Der forefindes et lille te-køkken

Retningslinjer for brug af Børnenes Kunsthus

Personen der booker skal være fyldt 18 år og er ansvarlig for enhver skade, der under benyttelsen forvoldes på lokaler og inventar.

Reservering af lokaler for en enkelt eller samlet sæson (august - juli) sker efter ansøgning i Conventus.

Se mere her: Brug faciliteterne i Lejre

Ved udgangen af en sæson bortfalder faste reservationsaftaler uden videre.

Brugerne efterlader lokalerne i ryddelig og fejet stand. Udgifter til evt. ekstra rengøring betales af brugeren.
Lokalerne ryddes samme dag / aften som arrangementet har fundet sted med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Huset hæfter ikke for lejers eget udstyr.

Nøgleudlevering aftales nærmere med Lejre Musikskoles administration ved bekræftelse af bookingansøgning.

Rygning i kunsthuset er ikke tilladt.