Børnenes Kunsthus i Lejre

Flædevadsvej 2, 4320 Lejre

Tryk her for at få mere at vide om Børnenes Kunsthus.

Luk alle
Åben alle

Lokale til billedkunst mv. på 50 m2

Der forefindes et lille te-køkken

Lokalet på 20 m2 kan benyttes til billedkunst samt små møder med max 8 deltagere

Der forefindes også et klaver

Lokalet til benyttes til små møder med max 6 deltagere.

Der forefindes også et klaver

Med dette regelsæt beskrives rammerne for brugen af Børnenes Kunsthus. Den overordnede hensigt er at tilbyde huset som et åbent og tilgængeligt hus for derigennem at styrke kulturen og oplysningen i Lejre Kommune.

Borgere, foreninger, offentlige institutioner og grupper hjemmehørende i Lejre Kommune, hvis arrangement eller virksomhed har et kulturelt, oplysende eller pædagogisk sigte, kan vederlagsfrit få stillet et lokale til rådighed.

Personen der booker skal være fyldt 18 år og er ansvarlig for enhver skade, der under benyttelsen forvoldes på lokaler og inventar.

Reservering af lokaler for en samlet sæson (august - juli) sker efter ansøgning i Conventus. Ved udgangen af en sæson bortfalder reservationsaftalen uden videre.

Brugerne efterlader lokalerne i ryddelig og fejet stand. Udgifter til evt. ekstra rengøring betales af brugeren.
Lokalerne ryddes samme dag / aften som arrangementet har fundet sted med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Huset hæfter ikke for lejers eget udstyr.

Rygning i kunsthuset er ikke tilladt.