Vuggestue og dagpleje 0-2 år - Rytmeleg

Vi skal synge, hoppe, danse, spille på instrumenter, lege med bolde, faldskærme, tørklæder og meget mere!

Undervisningen varetages af en rytmiklærer fra Lejre Musikskole. I undervisningen vil børnene med udgangspunkt i sang, lege med musikalske elementer som f.eks. rytmer, dynamik og klang, styrke børnenes motorik, både grov- og finmotorikken, lege med deres fantasi, lære mindre instrumenter at kende, som f.eks. rasleæg og trommer og meget mere.
Rytmik stimulerer børnenes naturlige interesse for musik, styrker de sociale, sproglige, motoriske og følelsesmæssige kompetencer samt udviklingen af krop og sanser.

Rytmikforløbet varer 6 uger med 50 min. undervisning pr. uge

Alle Drontens forløb er fra 2023/2024 en del af Kumult!:

https://www.kumult.dk/0-2-aarige-kunsthop-23-24/kunst-hop-1-praktisk-info-lejre-kommune-23-24/

Hvert enkelt kulturforløb i Dronten er udviklet, så det understøtter læringsmål inden for et eller flere områder. Rytmikforløbet er med til at understøtte alle 6 pædagogiske læreplanstemaer.