0. Kl. - Musik i fællesskab

Musik i fælleskab handler om at synge, danse og lege med musikken sammen med rytmiklærere fra Lejre Musik- og Billedskole. I fællesskab med klassens egen lærer giver rytmiklærerne alle 0. klasser samme solide musikalske fundament.

Musikvisningen i 0.kl. er en del af Dronten, og alle børnehaveklassebørn får 2 lektioner om ugen i 34 uger. En rytmiklærer fra Lejre Musikskole underviser klassen i musik sammen med en af klassens faste lærere, og indgår på denne måde i et musikalsk fællesskab om klassen.

Inden musikundervisningen begynder mødes rytmiklærer og 0. klasses lærer til en forberedende workshop, hvor de sammen laver en årsplan for at tilpasse forløbet til den enkelte børnehaveklasses årsplan.

Det musikalske indhold i Musik i fællesskab er af rytmiklærerne udviklet sådan, at eleverne hen over et år bliver fortrolige med følgende musiske områder:

  • stemme, krop og dramatik
  • puls samt forskellen på puls og ordrytme
  • fjerdedel, ottendedele, fjerdedelspause
  • improvisation
  • solmisation med do - re - mi
  • dynamik og direktion
  • sange, sanglege og dans

Det at beskæftige sig med musik fremmer ikke bare barnets musikalitet, men også de sociale, kognitive, sproglige og motoriske kompetencer. 
"Musik i fællesskab" understøtter derfor mange færdigheds- og vidensmålene for børnehaveklassen, og er et godt supplement til at nå omkring læringsmålene i børnehaveklassen. 

Når eleverne kommer i 1. klasse, tilbyder Lejre Musikskolen rytmikundervisning. Her er det som udgangspunkt den samme rytmiklærer, der underviser holdet. 
På denne måde er det muligt efter 0. klasse at lade sit barn fortsætte sin musikalske udvikling.