Dronten er: 

  • 13 forskellige kunst- og kulturforløb i Lejre Kommune
  • 3 kulturforløb i de kommunale dagtilbud og 10 kulturforløb i folkeskolerne. 
  • Et kulturforløb er undervisning med en kunstner eller kulturformidler, der foregår over en eller flere dage.

Børn og unge i Lejre Kommunes dagtilbud og folkeskoler skal opleve en masse kunst og selv være kunstneriske skabende gennem hele deres dagtilbuds- og skoletid. Derfor er kreativiteten i fokus, når Dronten kommer på besøg. Børn og unge skal ikke bare se og opleve kunst, men også selv have fingrene helt ned i kunsten og opleve, at man kan udtrykke sig selv på mange forskellige måder. 

Visionen er at:
Børn og unge skal gennem involverende møder med kunst og kultur have mulighed for at være kreative og udfolde deres kreativitet på måder, som skaber værdi nu og her og senere i livet.

Alle Kulturforløb i Dronten bliver indarbejdet i dagtilbuddenes og folkeskolernes årsplaner og læringsmål.

Kreativiteten i Dronten

I Dronten er man kreativ, når man leger, eksperimenterer, bruger sin fantasi og sin krop. Sammen med kunstnere skaber man nye, vilde og kunstneriske ideer og bruger det, man ved på helt nye måder. 

Kreativiteten udvikles og kan trænes gennem hele livet. Især når man får mulighed for trygt at eksperimentere, fejle og afprøve de vildeste ideer sammen med andre. 

Alle kulturforløb i Dronten skal derfor opfylde disse mål:

  • stimulere og udvikle børnenes kreativitet
  • give alle børn erfaringer med og mod til at være kreativ
  • vise, hvordan arbejdet med kunst og kultur kan bruges til at skabe nye sammenhænge og anderledes måder at arbejde i dagtilbud og skole.