Camp Klassisk

Camp Klassisk er for elever fra 4. klasse og opefter.

Se her videoer for Camp Klassisk 2021:

Beethoven

Charpentier

Folia

Mozart

Offenbach

Campen er med overnatning og har fokus på hygge og fællesskab med musikken som omdrejningspunkt

Der spilles primært klassisk musik, men dagene indeholder også f.eks. stik-bold, yoga, mindfullness, lancier, musikquiz m.m. og hygge lørdag aften.

Weekenden afrundes med en præsentation/koncert af weekendens arbejde, for forældre og venner.

Mål for Camp Klassisk:

  • At skabe fælleskab mellem elever og lærere og opleve hinanden i andre situationer end det daglige skema giver mulighed for.
  • At skabe nye musikalske venskaber, der evt. kan videreføres i nye faste sammenspilskonstellationer.
  • Træne sammenspil på tværs af instrumentgrupper og på tværs af niveau og alder.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post. Du kan bruge søgefeltet på lejre.dk for at finde mere information om sikker post.