Bestyrelse & Venneforening

Alle forældre har mulighed for at tilbyde sit kandidatur som forældrerepræsentant i bestyrelsen og derved få mulighed for at deltage i det spændende arbejde det er, at sidde i bestyrelsen for en udviklingsorienteret og progressiv musik- og billedskole.

• Bestyrelsen har ansvaret for musik- og billedskolens virksomhed i samarbejde med ledelsen.
• Bestyrelsen godkender budget, herunder principperne for egenbetalingen og det reviderede regnskab inden for den af Kommunalbestyrelsen vedtagne ramme.
• Bestyrelsen sikrer samarbejdet mellem folkeskolen, musikskolen, billedskolen og hjemmene samt øvrigt samarbejde med lokale interessenter. Der holdes ca. 4 til 5 møder årligt i bestyrelsen, og de afholdes typisk om aftenen.

Man vælges for en periode af 2 år, med mulighed for løbende genvalg.

Vil du gerne høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesforperson Torben Westergaard eller musik- og billedskoleleder Stefan Moulvad.

Bestyrelsen er repræsenteret med:

Torben Westergaard
Bestyrelsesforperson
Mail: bentor@mac.com

Svend Meinild
Forældrerepræsentant
Mail: smeinild@gmail.com

Erik Tygesen
Forældrerepræsentant
Mail: eriktygesen@gmail.com

Morten Albjerg
Forældrerepræsentantsuppleant
Mail: mortenalbjerg@hotmail.com

 Pernille Richard
Lærerrepræsentant
Mail: pemr@lejre.dk

Mette Vendelbo
Lærersuppleant
Mail: mevf@lejre.dk

Musik- og Billedskolens ledelse er sekretariat for bestyrelsen.

Musik- og billedskolens Venner

Er for alle der har lyst til at være med og formålet er klart: at give oplevelser til eleverne, der skal inspirere dem til at udvikle deres musik og kunst.

Vi er en åben støttegruppe af forældre og pårørende til Musik- og billedskolens elever. Foreningen er bagholdet der får alle interne arrangementer til at lykkes, lige fra RockCamps og Sommerafslutning til Julekoncerter og fernisering.
Vi står derudover for salg af drikkevarer og mad til eksterne arrangementer, hvor al overskud anvendes til eleverne.
Filosofien er at det økonomiske overskud, fra salg ved arrangementer, skal forkæle eleverne ekstraordinært på forskellige måder. Musik- og billedskolens elever er bl.a. blevet tilbudt en intens sangskrivningsworkshop i september 2014 med Amanda Rheaume, takket være Vennerne. Hvad skal næste projekt være?

Foreningen Musik- og billedskolens Venner består af frivillige forældre.

Skulle du få lyst til at lave et hyggeligt og sjovt stykke frivilligt arbejde, så kontakt kontoret.
Vi ses derude!