Priser, Vilkår og Betingelser

Undervisningen opkræves af Lejre Kommunes opkrævningssystem og sendes til din digitale post.

Priser til og med 31. december 2023

Priser pr. 1. Januar 2024

Opkrævninger

1. rate opkræves den 1. november
2. rate opkræves den 1. februar
3. rate opkræves den 1. maj
Hver rate dækker ca. 1/3 af den pris for hele sæsonen.
Musikalsk Legestue opkræves i 1 rate uafhængigt af ovenstående rater.
Billedskolens workshops og sommerbilledskole opkræves med 1 rate uafhængigt af ovenstående rater.

Du kan altid se dine kommende betalinger på din side i SpeedAdmin.

Raterne opkræves på følgende måde

- Opkrævning sendes til din digital post
- PBS. Har du registreret dine betalinger fra Lejre Kommune til at blive betalt over PBS, vil betaling til Musik- og Billedskolen ske automatisk via PBS.
- Girokort sender ikke med posten - KUN ved fritagelse fra digital post

Lejre Kommune udsender opkrævningerne, og du bør være opmærksomhed på om du modtager opkrævning i din digitale post.
Ved for sen indbetaling opkræver Lejre Kommune rykkergebyr på kr. 250.
Ved betalingsrestance kan der ske udelukkelse fra undervisningen på Musik- og Billedskolen.

Luk alle
Åben alle

Vilkår og Betingelser for sæson 2023/2024

Vilkår og Betingelser for sæson 2023/2024

Vilkår for tilmelding, prøvetid, udmeldelse, opkrævning, aflysninger, foto, instrumenter mv.

 Tilmelding

 • Tilmelding gælder for sæson 2023-2024. Hvis dit barn ønsker at fortsætte i næste sæson, skal I lave en gentilmelding. Dette gælder også hvis dit barn står på venteliste. Hvis du vil sikre din plads skal vi have din gentilmelding senest d. 15. Maj 2023.
 • Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen:
  • Hvis du er tidligere elev, har du en prøveperiode på 1 måned
  • Hvis du ikke tidligere har gået i Musik- og Billedskolen, har du en prøveperiode på 3 måneder
  • Musikalsk legestuehold har 2 prøvetimer
 • Besked om optagelse, dag/tid, fag og lærer m.m. udsendes medio August 2023
  Ved tilmelding accepterer du disse vilkår samt priser, som træder i kraft når du accepterer det konkrete tilbud med dato og tidspunkt for din undervisning fra musik- og billedskolen.

Udmeldelse

 • Skal ske skriftligt til kontoret - gerne på mail eller speedadmin.dk. Vi anbefaler, at du kontakter din lærer før udmeldelsen, så I kan drøfte årsager og evt. mulighed for fremtidige ændringer. Skriv gerne en kort begrundelse for udmeldelsen.
 • er man ny elev i musikskolen, har man en prøveperiode på 3 måneder.
 • er man ny elev i billedskolen har man en prøveperiode på 2 måneder.
 • er man tidligere elev, har du en prøveperiode på 1 måned.
 • Hvis du udmeldes inden prøveperiodens udløb, vil der blive opkrævet betaling frem til datoen for udmelding.
 • Hvis du udmeldes efter prøveperioden, skal der betales for hele sæsonen, også selv om der er en anden elev, der kan overtage pladsen.
 • Ved udmeldelse grundet særlige omstændigheder, såsom flytning eller andre alvorlige personlige omstændigheder kan betalingskravet for den fulde sæson bortfalde, efter aftale med Musik- og Billedskolelederen.

Betaling

 • Betaling til Lejre Musik- og Billedskole betales i 3 rater.
 • Lejre Kommune opkræver et rykkergebyr på kr. 250,- ved for sen betaling og restancer kan medføre udelukkelse fra undervisningen på Musik- og Billedskolen.

Afbud

 • Timer, der forsømmes af eleven, erstattes ikke.
 • Ved tilfælde af aflysning fra musik- og billedskolens side vil timerne så vidt muligt blive vikar-dækket eller efterlæst.
 • Musik- og Billedskolen forbeholder sig ret til at aflyse to ganges undervisning på en sæson. Yderligere aflyst undervisning vil blive tilbagebetalt ved sæsonens afslutning.
 • Vi benytter dit mobilnummer og e-mail adresse, til aflysning.

Sæsonlængde

 • Musikskolesæson fra og med d. 28. august 2023 til og med d. 19. juni 2024.
 • Billedskolesæson fra og med d. 1. september 2023 til og med d. 30. maj 2024.
 • Sæsonerne tager udgangspunkt i skoleåret i Lejre Kommune og følger skolernes ferieplan.
 • Musikalsk legestue har kortere forløb: 8-12 gange pr. hold.
 • Billedskoleworkshop har kortere forløb: 1-5 gange pr. hold.

Venteliste

 • Hvis det ikke er muligt at imødekomme dit ønske, vil du få en plads på ventelisten og blive tilbudt en plads så snart det er muligt.

Leje af instrument

 • Skriv dit ønske om instrumentleje på tilmeldingen. Der kan ikke lejes klaver og blokfløjte
 • Leje opkræves sammen med betaling for undervisning
 • Du eller dine forældre skal selv sørge for, at instrumentet er forsikret

Samtykke til foto/video på sociale medier

Vilkår og Betingelser for sæson 2024/2025

Vilkår – sæson 2024 / 2025

Vilkår for tilmelding, prøvetid, udmeldelse, opkrævning, aflysninger, foto, instrumenter mv.

 Tilmelding

 • Tilmelding gælder for sæson 2024-2025. Hvis dit barn ønsker at fortsætte i næste sæson, skal I lave en gentilmelding. Dette gælder også hvis dit barn står på venteliste. Hvis du vil sikre din plads, skal vi have din gentilmelding senest d. 6. Maj 2024.
 • Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen:
  • Hvis du er tidligere elev, har du en prøveperiode på 1 måned
  • Hvis du ikke tidligere har gået i Musik- og Billedskolen, har du en prøveperiode på 3 måneder
  • Musikalsk legestuehold har 2 prøvetimer
 • Besked om optagelse, dag/tid, fag og lærer m.m. udsendes medio august 2024
  Ved tilmelding accepterer du disse vilkår samt priser, som træder i kraft når du accepterer det konkrete tilbud med dato og tidspunkt for din undervisning fra musik- og billedskolen.

 

Udmeldelse

 • Skal ske skriftligt til kontoret - gerne på mail eller speedadmin.dk. Vi anbefaler, at du kontakter din lærer før udmeldelsen, så I kan drøfte årsager og evt. mulighed for fremtidige ændringer. Skriv gerne en kort begrundelse for udmeldelsen.
 • Hvis du er tidligere elev, har du en prøveperiode på 1 måned. Hvis du udmeldes inden prøveperiodens udløb, vil der blive opkrævet betaling frem til datoen for udmelding. Udmeldes du efter prøveperioden, skal der betales for hele sæsonen.
 • Hvis du er ny elev, har du en prøveperiode på 3 måneder. Hvis du udmeldes inden prøveperiodens udløb, vil der blive opkrævet betaling frem til datoen for udmelding. Udmeldes du efter prøveperioden, skal der betales for hele sæsonen.
 • Ved udmeldelse grundet særlige omstændigheder, såsom flytning eller andre alvorlige personlige omstændigheder kan betalingskravet for den fulde sæson bortfalde, efter aftale med Musik- og Billedskolelederen.

 

Betaling

 • Opkrævning bliver sendt til din DigitalPost. Beløb og dato for opkrævning kan ses på speedadmin.dk
 • Betaling til Lejre Musik- og Billedskole betales i 3 rater.
 • Lejre Kommune opkræver et rykkergebyr på kr. 250,- ved for sen betaling og restancer kan medføre udelukkelse fra undervisningen på Musik- og Billedskolen.

 

Afbud

 • Timer, der forsømmes af eleven, erstattes ikke.
 • Musik- og billedskolen vil så vidt muligt forsøge at vikar-dækket/efterlæse undervisning ved sygdom eller omlægning af undervisning.
 • Musik- og Billedskolen forbeholder sig ret til at aflyse to ganges undervisning på en sæson. Yderligere aflyst undervisning vil blive tilbagebetalt ved sæsonens afslutning.
 • Vi benytter dit mobilnummer og mailadresse, til aflysning.

 

Sæsonlængde

 • Musikskolesæson fra og med d. 22. august 2024 til og med d. 19. juni 2025.
 • Billedskolesæson fra og med d. 1. september 2024 til og med d. 31. maj 2025.
 • Sæsonerne tager udgangspunkt i skoleåret i Lejre Kommune og følger skolernes ferieplan.
 • Musikalsk legestue har kortere forløb: 8-12 gange pr. hold.
 • Workshop har kortere forløb: 1-5 gange pr. hold.

 

Venteliste

 • Hvis det ikke er muligt at imødekomme dit ønske, vil du få en plads på ventelisten og blive tilbudt en plads så snart det er muligt.

 

Leje af instrument

 • Skriv dit ønske om instrumentleje på tilmeldingen. Der kan ikke lejes klaver og blokfløjte
 • Leje opkræves sammen med betaling for undervisning
 • Du eller dine forældre skal selv sørge for, at instrumentet er forsikret

 

Samtykke til foto/video på sociale medier

 • Datatilsynets regler og vilkår for samtykke til deling af foto/video på vores sociale medier er følgende:
  • Databeskyttelsesregler (GDPR) ved skolers brug af billeder og video