Priser, Vilkår og Betingelser

Undervisningen opkræves af Lejre Kommunes opkrævningssystem og sendes til din digitale post.

Musik- og Billedskolens priser i sæson 2023/2024

Opkrævninger

1. rate opkræves den 1. november
2. rate opkræves den 1. februar
3. rate opkræves den 1. maj
Hver rate dækker ca. 1/3 af den pris for hele sæsonen.
Musikalsk Legestue opkræves i 1 rate uafhængigt af ovenstående rater.
Billedskolens workshops og sommerbilledskole opkræves med 1 rate uafhængigt af ovenstående rater.

Du kan altid se dine kommende betalinger på din side i SpeedAdmin.

Raterne opkræves på følgende måde

- Opkrævning sendes til din digital post
- PBS. Har du registreret dine betalinger fra Lejre Kommune til at blive betalt over PBS, vil betaling til Musik- og Billedskolen ske automatisk via PBS.
- Girokort sender ikke med posten - KUN ved fritagelse fra digital post

Lejre Kommune udsender opkrævningerne, og du bør være opmærksomhed på om du modtager opkrævning i din digitale post.
Ved for sen indbetaling opkræver Lejre Kommune rykkergebyr på kr. 250.
Ved betalingsrestance kan der ske udelukkelse fra undervisningen på Musik- og Billedskolen.

Luk alle
Åben alle

Vilkår og Betingelser for sæson 2023/2024

Vilkår og Betingelser for sæson 2023/2024

Vilkår for tilmelding, prøvetid, udmeldelse, opkrævning, aflysninger, foto, instrumenter mv.

 Tilmelding

 • Tilmelding gælder for sæson 2023-2024. Hvis dit barn ønsker at fortsætte i næste sæson, skal I lave en gentilmelding. Dette gælder også hvis dit barn står på venteliste. Hvis du vil sikre din plads skal vi have din gentilmelding senest d. 15. Maj 2023.
 • Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen:
  • Hvis du er tidligere elev, har du en prøveperiode på 1 måned
  • Hvis du ikke tidligere har gået i Musik- og Billedskolen, har du en prøveperiode på 3 måneder
  • Musikalsk legestuehold har 2 prøvetimer
 • Besked om optagelse, dag/tid, fag og lærer m.m. udsendes medio August 2023
  Ved tilmelding accepterer du disse vilkår samt priser, som træder i kraft når du accepterer det konkrete tilbud med dato og tidspunkt for din undervisning fra musik- og billedskolen.

Udmeldelse

 • Skal ske skriftligt til kontoret - gerne på mail eller speedadmin.dk. Vi anbefaler, at du kontakter din lærer før udmeldelsen, så I kan drøfte årsager og evt. mulighed for fremtidige ændringer. Skriv gerne en kort begrundelse for udmeldelsen.
 • er man ny elev i musikskolen, har man en prøveperiode på 3 måneder.
 • er man ny elev i billedskolen har man en prøveperiode på 2 måneder.
 • er man tidligere elev, har du en prøveperiode på 1 måned.
 • Hvis du udmeldes inden prøveperiodens udløb, vil der blive opkrævet betaling frem til datoen for udmelding.
 • Hvis du udmeldes efter prøveperioden, skal der betales for hele sæsonen, også selv om der er en anden elev, der kan overtage pladsen.
 • Ved udmeldelse grundet særlige omstændigheder, såsom flytning eller andre alvorlige personlige omstændigheder kan betalingskravet for den fulde sæson bortfalde, efter aftale med Musik- og Billedskolelederen.

Betaling

 • Betaling til Lejre Musik- og Billedskole betales i 3 rater.
 • Lejre Kommune opkræver et rykkergebyr på kr. 250,- ved for sen betaling og restancer kan medføre udelukkelse fra undervisningen på Musik- og Billedskolen.

Afbud

 • Timer, der forsømmes af eleven, erstattes ikke.
 • Ved tilfælde af aflysning fra musik- og billedskolens side vil timerne så vidt muligt blive vikar-dækket eller efterlæst.
 • Musik- og Billedskolen forbeholder sig ret til at aflyse to ganges undervisning på en sæson. Yderligere aflyst undervisning vil blive tilbagebetalt ved sæsonens afslutning.
 • Vi benytter dit mobilnummer og e-mail adresse, til aflysning.

Sæsonlængde

 • Musikskolesæson fra og med d. 28. august 2023 til og med d. 19. juni 2024.
 • Billedskolesæson fra og med d. 1. september 2023 til og med d. 30. maj 2024.
 • Sæsonerne tager udgangspunkt i skoleåret i Lejre Kommune og følger skolernes ferieplan.
 • Musikalsk legestue har kortere forløb: 8-12 gange pr. hold.
 • Billedskoleworkshop har kortere forløb: 1-5 gange pr. hold.

Venteliste

 • Hvis det ikke er muligt at imødekomme dit ønske, vil du få en plads på ventelisten og blive tilbudt en plads så snart det er muligt.

Leje af instrument

 • Skriv dit ønske om instrumentleje på tilmeldingen. Der kan ikke lejes klaver og blokfløjte
 • Leje opkræves sammen med betaling for undervisning
 • Du eller dine forældre skal selv sørge for, at instrumentet er forsikret

Samtykke til foto/video på sociale medier