Prisuddelinger 2024

Hvert år uddeles en række priser ifm. Frivillig Fredag, og i år uddeles de i løbet af Frivilligugen. Der er frist for indstilling til alle priser 12. august 2024. Der er følgende priser:

Trænerpris

Uddeles til en træner/ instruktør der gennem en årrække har ydet en særlig, frivillig og ulønnet indsats i Lejre.

Prisen består af 2.500 kr. som uddeles til prismodtageren. Prisen uddeles af Folkeoplysningsudvalget

Lederpris

Uddeles til en leder (fx et bestyrelsesmedlem), der har ydet en særlig indsats inden for det folkeoplysende foreningsarbejde i Lejre.

Prisen består af 2.500 kr. som uddeles til prismodtageren. Prisen uddeles af Folkeoplysningsudvalget.

Foreningspris

Uddeles til en forening, der understøtter at flere borgere er fysisk aktive og at flere borgere er aktive i foreninger. Der er desuden særligt fokus på følgende målgrupper: 

 • Børn og Unge udenfor fællesskabet

 • Børnefamilieforældre

 • Seniorer

 • Borgere med handicap

 • Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

 • Borgere med senhjerneskade eller psykisk sygdom

Prisen består af 5.000 kr. til den forening, som vinder prisen. 

Frivillighedspris

Frivillighedsprisen uddeles til en frivillig forening/organisation eller enkeltperson, der har gjort en forskel ved:

 • At yde en særlig frivillig indsats i Lejre Kommune gennem en årrække

 • At yde en særlig frivillig indsats for andre mennesker

 • At være et godt eksempel for andre

Prisen består af 5.000 kr. og uddeles af Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme. 

Sådan indstiller du

Indstillinger til alle priser sendes til Center for Kultur og Fritid via mail til ckf@lejre.dk. Indstillingen skal indeholde:

 • Hvilken pris du indstiller til (trænerpris, lederpris, foreningspris, frivillighedspris)

 • Navn på den person/forening du indstiller til prisen. 

 • Begrundelsen for indstillingen. Hvorfor har vedkommende fortjent en pris?

 • Kontaktoplysninger på den person/forening du indstiller.