Borgermøde 6. september om fælles grønne varmeløsninger i Allerslev/Lejre by

På dette møde kan du høre om muligheden for at etablere fjernvarme, termonet eller andre fælles, grønne varmeløsninger i Lejre by / Allerslev.

Skrevet den. 18. august 2023

Forhåndstilmelding er nødvendig.

Program: 


1.    Velkomst v/Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling
2.    Præsentation af løsninger og screeningsresultater v/inviterede virksomheder
3.    Kommunens muligheder for at understøtte det lokale arbejde
4.    Dialog med dine naboer om næste skridt for jeres område

Tilmeld dig her: link