Buesøvej - ANNONCERING OM EKSPROPRIATION

Skrevet den. 13. april 2021

Ekspropriation
Lejre Kommune har truffet principiel beslutning om igangsættelse af ekspropriationsprocedure til erhvervelse af arealer langs Buesøvej, som følge af udvidelsen af Buesøvej i forbindelse med istandsættelse af denne.

Ekspropriation foretages efter reglerne i kap. 10 i Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje (ekspropriationshjemmel i § 96).

Åstedsforretning afholdes 12. maj 2021 for følgende ejendomme:

Onsdag d. 12. maj 2021

Kl. 9.00           -                     Buesøvej 5, 4000 Roskilde

Kl. 10.00          -                    Buesøvej 9, 4000 Roskilde


Arealfortegnelse og tilhørende ekspropriationsplaner ligger til offentligt gennemsyn hos Lejre Kommune, Lejrevej 15, 4320 Lejre fra den 13. april 2021.

Alle ejere modtager skriftlig indkaldelse til åstedsforretningen. Øvrige parter, som har interesse heri, indkaldes ved denne annoncering.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Lejre Kommune:

Henrik Bech Hjortbøl
tlf. 4043 0074
hehj@lejre.dk