Høring af forslag til ny skolevision

Skolevisionsudvalget har 11. maj 2021 vedtaget at sende forslag til ny skolevision i offentlig høring.

Skrevet den. 12. maj 2021

Forslaget er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor både børn og unge, forældrebestyrelser, skoleledere og medarbejdere har bidraget med deres tanker om fremtidens gode skole.

Læs forslaget til skolevisionen (pdf) 

Høringsfrist

Fristen for at komme med høringssvar udløber den 26.maj 2021. Send dit høringssvar til cbl@lejre.dk

Læs input fra processen

Har du lyst til at vide, hvilke tanker der ligger til grund for forslaget, kan du kigge med ind i "maskinrummet" og læse uddrag fra de mange inddragelsesprocesser: