Høring af forslag til regulativ for husholdningsaffald

Skrevet den. 25. november 2021

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende forslag til regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring i fire uger fra den 29. november – 4. januar 2022.

Regulativet indeholder bestemmelser om vores nye affaldsordninger fra april 2022:

  • I april 2022 indføres der indsamling af mad- og drikkekartoner sammen med plastaffaldet
  • Der indføres indsamling af pap i papirbeholderen pr. april 2022
  • Der indføres indsamling af farligt affald i miljøkasser, som omdeles til alle husstande i april 2022
  • Afbrænding af haveaffald er ikke længere tilladt, undtagen Sankt Hans aften den 23. juni
  • De kommunale institutioner skal kildesortere deres affald som alle andre pr. 1. januar 2022.

Se forslag til regulativet

Høringsfrist

Høringsfristen er til tirsdag den 4. januar 2022 kl. 12.00.
Høringssvar sendes til Lejre Kommune, Center for Teknik & Miljø, affaldoggenbrug@lejre.dk 

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet, og en endelig politisk beslutning forventes at ske på Kommunalbestyrelsens møde i marts 2022.