Landzonetilladelse - Buesøvej 12, 4000 Roskilde

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af en grusparkeringsplads på Buesøvej 12, 4000 Roskilde, matr.nr. 14a Kattinge By, Herslev.

Skrevet den. 1. april 2022

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35 stk. 1.

Du kan læse tilladelsen ved at trykke her.