Landzonetilladelse til tilbygning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at der kan opføres en tilbygning på 48 m² mellem to eksisterende bygninger, ved Osted Fri- og Efterskole, på ejendommen Assendløsevejen 7, 4320 Lejre, matr.nr. 1k Osted By, Osted.

Skrevet den. 18. januar 2022

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om afgørelsen ved at klikke her.