Landzonetilladelse på Skullerupvej 2 i Hvalsø

Lejre Kommune meddeler landzonetilladelse til ændret anvendelse af længe til hobbyrum, udhus, værksted med mere på ejendommen beliggende Skullerupvej 2, 4330 Hvalsø.

Skrevet den. 20. juli 2022

Læs afgørelsen her

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.