Ekspropriation til stitilslutning mellem Muningård-udstykningen og Nørregårdsvej i Lejre

Kommunalbestyrelsen for Lejre Kommune har vedtaget, at den manglende stiforbindelse mellem Muningård og Nørregårdsvej skal etableres. Derved bliver det muligt at tilgå det eksisterende stisystem ved Muningård fra Nørregårdsvej.

Skrevet den. 8. september 2022

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes fredag den 07. oktober 2022, som angivet nedenfor:

  • Kl. 10.00: matr.nr. 13du Allerslev By, Allerslev
  • Kl. 10.30.: matr.nr. 7a Allerslev By, Allerslev, beliggende Lejrevej 10, 4320 Lejre

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Lejre Kommunes hjemmeside og Lejrevej 15, 4320 Lejre i tidsrummet fra den 08. september 2022 til den 07. oktober 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lejre Kommune, Marianne Vinum – mail mavn@lejre.dk samt telefon 4646 2593.