Udbud af arbejdstøj

Fællesudbud af beklædningsordning til medarbejdere inden for sundheds- og omsorgssektoren. Tilbudsfrist er fredag d. 22. december 2023 kl. 23.59.

Skrevet den. 27. november 2023

Lejre kommune deltager i et FUS udbud på beklædning. Sorø Kommune udbyder - på vegne af Fællesudbud Sjælland - rammeaftale på levering af arbejdsbeklædning samt vaskeriydelser til ca. 11.500 medarbejdere i de tolv tilsluttede kommuner. Leverancen er opdelt i to delaftaler.

Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning til følgende personalegrupper: Plejecentre, hjemme-pleje, sygepleje, køkken og kantiner, tandpleje og genoptræning.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder eventuelle mindste krav kan give tilbud.

Udbudsmaterialet er offentliggjort via udbudssystemet EU-Supply, som anvendes til hele udbuddets gennemførelse. Udbudsmaterialet er derfor kun tilgængeligt på dette link.

Det bemærkes, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.

Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.
Hvis du som tilbudsgiver oplever tekniske problemer med systemet, kan EU-Supply kontaktes på nedenstående e-mail/telefonnummer:
IT-support, EU-Supply
Tlf.nr.: (+45) 70 20 80 14
E-mail: support@eu-supply.com