Genudbud af brystproteser

Køge Kommune udbyder brystproteser på vegne af 16 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS).

Skrevet den. 3. oktober 2023

Tilbudsfrist d. 27/10 2023, kl. 8.00.

På vegne af de 16 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS), inviterer Køge Kommune hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af brystproteser.

Udbuddet vedrører levering af brystproteser til borgere omfattet af § 112 i Serviceloven.

Aftalen er opdelt i tre delaftaler.

Der indgås en 4-årig rammeaftale med én leverandør pr. delaftale.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud.

Materialet kan rekvireres via udbudssystemet EU-Supply på følgende link Varer - 585047-2023 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

Det bemærkes, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.

Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.

Hvis du som tilbudsgiver oplever tekniske problemer med systemet, kan EU-Supply kontaktes på nedenstående e-mail/telefonnummer:

IT-support, EU-Supply
Tlf.nr.: (+45) 70 20 80 14
E-mail: support@eu-supply.com