Offentlig høring, vandløbsrestaurering i Helligrenden

Vi har modtaget et forslag til vandløbsrestaurering i Helligrenden fra Fiskeklub København og Den sjællandske Grusbande. Projektforslaget går i korthed ud på at udlægge gydegrus, skjulesten og dødt ved og genetablere et sandfang i Helligrenden på en strækning mellem Abbetved og Overdrevsskov. Vi fremlægger forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Skrevet den. 14. marts 2024

Du kan se projektforslaget her

Har du bemærkninger til forslaget? 
Hvis du har bemærkninger til projektforslaget, kan du sende dem til Lejre Kommune, Center for Teknik & Miljø, Lejrevej 15, 4320 Lejre, på e-mail til ctm@lejre.dk, så de er modtaget senest den 10. maj 2024.

Lovgrundlag
Høringen sker i henhold til § 24, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.m.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Natur & Miljø på telefon 4646 4940 eller på e-mail ctm@lejre.dk.