Der er ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen tirsdag den 3. november 2020 kl. 18. Mødet holdes virtuelt.

Skrevet den. 3. november 2020

Se mødet her

Dagsordenen for mødet kan ses her