Lejre Kommune øger indsatsen for at tiltrække og fastholde personale til daginstitutionerne

En ny aftale mellem Lejre Kommune og Professionshøjskolen Absalon skal styrke daginstitutionerne som uddannelsessted for pædagogstuderende. Samtidig skal samarbejdet højne interessen for en karriere på daginstitutionsområdet.

Borgmester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune og direktør Sami Stephan Boutaiba, Absalon underskriver partnerskabsaftale på Børnehuset Skjoldungerne.

Skrevet den. 11. august 2021

Flere unge skal få smag for livet som pædagog i en daginstitution.

Det er det overordnede mål med den partnerskabsaftale, som Lejre Kommune har indgået med Professionshøjskolen Absalon.

Aftalen udmønter sig i to samarbejdsspor; et styrket samarbejde om pædagogstuderendes forløb i Lejre Kommunes daginstitutioner og et samarbejde om at gøre unge ufaglærte ansatte i institutionerne interesseret i en uddannelse som pædagog.

-   Vi har indgået en unik aftale, som kommer til at gøre vores gode institutioner endnu bedre. Vores samarbejde kommer til at gøre det mere attraktivt for unge at vælge Lejre Kommune til, når de søger praktikplads. Jo flere unge, der har lyst og evner til at arbejde i vores daginstitutioner, jo bedre kan vi sikre gode normeringer – og dermed de bedst mulige rammer for kommunens børn, siger borgmester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune.

Større fokus på institutioner som praktiksted

Konkret iværksætter samarbejdspartnerne en række tiltag allerede fra dette efterår, der skal opkvalificere praktikvejledere og sikre større fokus på institutionerne som praktiksted og udgangspunkt i cases til pædagogstuderendes skriftlige projekter.

Desuden vil parterne oprette kursusforløb, som skal give ufaglærte unge i daginstitutionerne en mulighed for at stifte bekendtskab med pædagogiske grundbegreber blandt andet med henblik på at skabe interesse for at søge ind på pædagoguddannelsen.

-   Vi ved, at de unge bl.a. vælger praktiksted efter, hvor meget institutionen har sat sig ind i sin rolle som uddannelsessted, og hvordan den faktisk fungerer som uddannelsessted, hvilket de studerende tit har viden om fra medstuderende. Med denne aftale sikrer vi, at der i Lejre Kommune kommer praktiksteder af højeste kvalitet til vores studerende, som dermed får det bedst mulige forløb i deres uddannelse, siger direktør Sami Stephan Boutaiba, Absalon

Lejre Kommune har i det hele taget fokus på at sikre, at vi fastholder og får dygtige medarbejdere på det hele det pædagogiske område. Partnerskabsaftalen med Absalon er et bidrag til dette arbejde, som blandt andet også omfatter et øget fokus på rekruttering bredt til institutionerne.

Fakta

Læs partnerskabsaftalen her

Kontakt

Centerchef Morten Mygind Jensen, Center for Børn & Læring, Lejre Kommune. Tlf. 29 67 06 39. E-mail: momje@lejre.dk 

Presse- og Kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon 40 30 77 22. E-mail: jebjo@lejre.dk 

Borgmester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune. Tlf. 20 26 13 00. E-mail: carr@lejre.dk 

Direktør Sami Stephan Boutaiba, Absalon. Tlf. 72 48 12 04. E-mail: sabo@pha.dk 

Centerchef Katrine Wolin, Absalon: tlf: 72 48 16 71. E-mail: kwo@pha.dk