Nyt træningstilbud til børn og unge, der kæmper med vægten

Hver fredag vil der fremover være Jump4fun i Osted Hallen. Her gælder det hverken om at være hurtigst eller bedst – men om at have det sjovt med at bevæge sig sammen med andre.

Skrevet den. 26. august 2021

Flere børn og unge skal vælge høj puls og sved på panden til.

Det er målet med et nyt idrætstilbud, der er målrettet børn, som bevæger sig for lidt og har udfordringer med vægten eller af anden grund ikke har fundet glæden ved et idrætstilbud.

Tilbuddet hedder Jump4fun og bliver udbudt af Osted Gymnastikforening i samarbejde med Lejre Kommune, Bevæg Dig For Livet og DGI.

-   Idræt skal være sjovt, så man får lyst til mere. Desværre har flere børn og unge i Jump4funs målgruppe dårlige oplevelser med at bevæge sig, og derfor er bevægelsesglæden i særligt fokus hos Jump4fun. Her handler det ikke om at være den hurtigste eller bedste, men at man oplever at være en del af et fællesskab omkring fysisk aktivitet og får en masse succesoplevelser. Så tror vi nemlig på, at man får lyst til at blive mere fysisk aktiv, siger Carina Vestergård Abildskov, der er projektkonsulent i DGI Midt- og Vestsjælland.

Den tro deler de i Lejre Kommunes sundhedspleje. Her tror de på, at Jump4fun kommer til at gøre en forskel:

-   Vi er i sundhedsplejen glade og begejstrede over det nye træningstilbud fra Jump4fun. Vi har savnet et bredere tilbud, hvor børn og unge kan undersøge og opdage glæden ved bevægelse sammen med andre ligesindede. Det er fantastisk, at det nu er en realitet i Lejre Kommune, og vi ser frem til at se flere af vores børn og unge blive en aktiv del af foreningslivet i Lejre kommune, siger leder af sundhedsplejen, Anette Nygaard Bang.

Opstarten af Jump4fun i Lejre Kommune er blevet muligt efter støtte fra Novo Nordisk Fonden. Og nu er kommunen på jagt efter endnu en idrætsforening, som vil starte Jump4fun op gerne i en anden del af kommunen.

-   Hvor man bor skal helst ikke være en hindring for at have det sjovt med bevægelse. Mit håb er, at andre foreninger i Lejre Kommune vil stable Jump4fun på benene i deres lokalområde. De frivillige ude i foreningerne har allerede gjort et kæmpe stykke arbejde med at få nye medlemmer ud på idrætsanlæggene og ind i fællesskaberne, efter alt er åbnet op igen. Men der er stadig børn og unge, som har svært ved at forbinde motion med sjov. Det er dem, som vi håber at kunne hjælpe i gang med Jump4fun, siger formand Claus Jørgensen, Udvalget for Kultur og Fritid.

Fakta

Jump4fun er et samarbejde mellem DGI, Hospitaler på Sjælland og Julemærkefonden. Konceptet er skræddersyet til børn og unge, der endnu ikke har fundet glæden ved et idrætstilbud.

Læs mere om Jump4fun på www.dgi.dk/jump4fun eller på www.ostedgymnastik.dk 

Det koster 400 kr. om året for en ugentlig træning

Træningen finder sted fredag kl. 16-17 i Osted Hallen.

Interesserede skal bare møde op og prøve at være med. Trænerne hjælper også gerne med tilmelding.

Kontakt

Projektleder for Bevæg dig for Livet Rikke Hjulmand, Lejre Kommune. Tlf.: 20 37 17 82. E-mail: rihj@lejre.dk 

Presse- og Kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon 40 30 77 22. E-mail: jebjo@lejre.dk 

Formand Claus Jørgensen, Udvalget for Kultur & Fritid. Tlf. 22 22 74 55. E-mail: cljo@lejre.dk 

Leder af sundhedsplejen Anette Nygaard Bang, Lejre Kommune. Tlf. 24 82 21 47. E-mail: annba@lejre.dk