Varsling om forringet badevandskvalitet ved Kyndeløse Sydmark

Badning frarådes til den 20. august 2021 kl. 7:00.

Skrevet den. 18. august 2021

Årsagen, til at vi fraråder badning, skyldes kraftig regn, som har overbelastet spildevandssystemerne ved Ejby Å og Ejby Renseanlæg. Overbelastningen har medført udledning af spildevand til fjorden. Vi vurderer, at udledningen kan påvirke badevandskvaliteten ved Kyndeløse Sydmark i en kortere periode.

Vi har informeret om varslingen med skilte i strandens informationsskabe.

Du kan læse mere om varslingssystemet og badevandsforholdene ved Kyndeløse Sydmark i badevandsprofilen for Kyndeløse Sydmark