Genåbning for elever 0-4 klasser

Skolerne åbner for fysisk undervisning for 0. til 4. klasser fra mandag den 8. februar 2021.

Skrevet den. 5. februar 2021

Forældre og andre besøgende skal anvende mundbind eller visir indenfor på skolen, SFO, klubtilbud m.v., herunder fx i forbindelse med aflevering og afhentning. 

5. til 9. klasse er fortsat sendt hjem. Der vil være fjernundervisning, indtil de kan vende tilbage til skolen.

Sårbare elever er undtaget. Derfor er der fortsat undervisning for alle elever på Firkløverskolen, I-klasserne på Osted Skole, Væksthuset på Kirke Saaby Skole og Plan B. Det vil være muligt at gennemføre prøver og eksaminer.

Nødpasning

Sårbare elever i grundskolen og 10. klasse, som ikke skal modtages i deres sædvanlige tilbud, kan uanset alder i stedet komme i nødpasning. Nødpasningen kan også tilbydes på elevens skole.

Denne mulighed gælder for elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme. For eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position. Det aftales konkret med skolen.

Dagtilbud

Dagtilbud holder åbent som normalt. Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Forældre og andre besøgende skal anvende mundbind eller visir indenfor; herunder når der bringes og hentes.