Midlertidigt dagtilbud i Kirke Saaby med plads til 12 vuggestuebørn

Skrevet den. 27. januar 2021

Der er stor efterspørgsel på dagtilbudspladser i Lejre/Allerslev, bl.a. på grund af stigende tilflytning af børnefamilier. Der er derfor en ny institution på vej – Lejre Børnehus, som skal stå færdigt til august 2021. For at afhjælpe den aktuelle efterspørgsel besluttede Udvalget for Børn og Ungdom 5. januar, at der åbnes for midlertidig pasning i den tidligere institution Fuglemarken, som ligger på Alsvej 1 i Kirke Saaby. 

Plads til 12 vuggestuebørn

Tilbuddet gælder fra den 1. marts 2021. Pladserne bliver fordelt efter reglerne i Dagtilbudsloven, så samtlige børn på ventelisterne fra Skjoldungernes vuggestue, Lærkeredens vuggestue og Dagplejen tilbydes plads efter anciennitet – uafhængig af om de har pasning andet sted eller står uden pasning.
De børn, der får plads i Kirke Saaby bliver overflyttet til Lejre Børnehus i Allerslev, når den nye institution åbner. Det, forventer vi, sker til august 2021.

Sådan skriver du dig på ventelisten til Lejre Børnehus

Der åbnes for ventelisten til Lejre Børnehus den 1. februar 2021 kl. 9.00. Hvis du ønsker at blive skrevet på venteliste til Lejre Børnehus, skal du gå ind via den Digitale Pladsanvisning. Hvis du i forvejen står på en venteliste til en institution i Lejre Kommune, følger ancienniteten med. Det gælder dog kun, hvis du skriver dig op inden udgangen af februar.
Du er velkommen til at kontakte Pladsanvisningen ved spørgsmål.