Løsninger på pladsproblemer i daginstitutioner er på vej

Daginstitutionen Fuglemarken i Kr. Såby åbnes igen, der oprettes to ekstra vuggestuegrupper i institutioner i Allerslev og Gevninge og etableres pavilloner i tilknytning til Lejre Børnehus.

Skrevet den. 24. juni 2021

Kommunalbestyrelsen besluttede tirsdag aften en række midlertidige løsninger på den øjeblikkelige mangel på institutionspladser til børn i alderen 0 – 5 år i Allerslev og Kr. Såby.

Manglen på institutionspladser skyldes, at flere børnefamilier tilvælger Lejre Kommune, der bliver født flere børn, og der opstår nye boligområder f.eks. bofællesskaber, som er særdeles attraktive for småbørnsfamilierne.

-   Det er utrolig glædeligt, at Lejre Kommune er populær blandt børnefamilierne. Men børnefamilierne flytter ikke nødvendigvis derhen, hvor vi har de ledige pladser, og derfor står vi lige nu med et pres nogle steder i kommunen og ledige pladser andre steder. Det har vi i Kommunalbestyrelsen valgt at løse på en måde, hvor vi kan etablere rammerne og få ansat personale inden for et par måneder, siger borgmester Carsten Rasmussen.

I Kr. Såby bliver Fuglemarken på Alsvej taget i brug igen. Den har i en periode været dagplejelegestue, og senest været ramme for tidlig opstart af børn, der er indskrevet i Lejre Børnehus.

I Allerslev kommer der en ekstra vuggestuegruppe i Skjoldungerne, og så bliver der samme sted opsat en pavillon til bevægelse og motorik. Desuden bliver der opsat pavilloner til to vuggestuegrupper i tilknytning til det kommende Lejre Børnehus. Og så bliver der i øvrigt bygget lidt om i Solsikken i Gevninge, så et nuværende grupperum kan indrettes til en vuggestue- eller børnehavegruppe, hvis der bliver brug for yderligere plads.

-   Vi ved, hvor vigtigt det er for forældrene at kunne få passet deres børn i nærområdet. Derfor er jeg glad for, at en enig Kommunalbestyrelse har besluttet at skabe akutte løsninger i nærområderne til de ekstra mange børnefamilier, der lykkeligvis har valgt at flytte til kommunen i den senere tid, siger formand Thomas Bisgaard, Udvalget for Børn & Ungdom i Lejre Kommune.

Udover de nævnte løsninger, som står klar frem mod 1. oktober, skal Kommunalbestyrelsen i efteråret tage stilling til en mere langsigtet plan for udbygning af kapaciteten i Allerslevområdet – og så skal der også besluttes en løsning på forventede pladsproblemer i Hvalsø fra næste år. Generelt skal behovet for ekstra pladser i de enkelte nærområder vurderes nøje den kommende tid.

Økonomi

Der forventes anlægsudgifter på 3,1 millioner kroner.

Kontakt

Centerchef Morten Mygind Jensen, Center for Børn & Læring, Lejre Kommune. Tlf. 29 67 06 39. E-mail: momje@lejre.dk 

Presse- og Kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon 40 30 77 22. E-mail: jebjo@lejre.dk 

Borgmester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune. Tlf. 20 26 13 00. E-mail: carr@lejre.dk 

Formand Thomas Bisgaard, Udvalget for Børn & Ungdom. Tlf. 23 74 90 16. E-mail: thbi@lejre.dk