Undgå at høsten går op i røg

Hvert år tilkaldes brandvæsenet til at slukke over 300 markbrande. Du kan reducere risikoen for markbrande ved at træffe forholdsregler før og under høstarbejdet – og være forberedt, hvis uheldet skulle være ude.

Skrevet den. 30. juni 2021

Du kan gøre dit for at undgå, at høsten går op i røg, ved at følge nogle simple forholdsregler:

Før høstarbejdet:

 • Sørg for at maskinen er vedligeholdt – smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør
 • Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende
 • Sørg gerne for noget ekstra udstyr ved marken, som evt. kan lave et brandbælte eller slukke en brand
 • Tjek Brandfare.dk for risikoen for, at brand kan opstå og spredes

Under høstarbejdet:

 • Rengør jævnligt maskinen og rens særligt køleren og udstødningssystemet for støv og avner
 • Skærp din opmærksomhed, jo tørrere, varmere og mere blæsende det er
 • Giv dig selv og udstyret nogle pauser. Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj, tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt materiale
 • Husk mobiltelefonen til eventuel alarmering
 • Undlad tobaksrygning under høstarbejdet

Hvis uheldet alligevel er ude:

 1. Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed – hvis muligt, så drej køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer ved udstigning
 2. Ring omgående til brandvæsenet på 1-1-2
 3. Hvis det er muligt, så prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare:
  1. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner
  2. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner m.v.
  3. Lav evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette
  4. Tag højde for vinden – ild spreder sig i vindretningen
 4. Modtag brandvæsenet – en ”vejlods” vil kunne guide brandvæsenet den hurtigste vej

Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke kun er mejetærskeren, der kan være ”synderen”, men også halmpresseren.

For yderligere kommentarer

Kenny Christensen, forebyggelsesekspert, Danske Beredskaber, tlf.: 61 38 44 60

Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert, Beredskabsstyrelsen, tlf.: 20 89 84 71

SEGES pressetelefon: 33 39 45 20