Kæmpebjørnekloen vokser, - så grib spaden og bekæmp den nu

Det er blevet forår, og de store bjørneklo er begyndt at gro. Måske er du allerede i gang med at bekæmpe dem?  I så fald siger vi tak – og ønsker god arbejdslyst i resten af sæsonen. Hvis du ikke er begyndt på bekæmpelsen, er det nu, du skal i gang.

Skrevet den. 19. maj 2021

Undgå en skov af kæmpebjørneklo – bekæmp dem i foråret

Mens bjørneklo-planterne er små, er de nemmest at bekæmpe. At grave dem op i april-maj er den mest effektive bekæmpelsesmetode. Når du graver planten op, hugger du roden over så dybt som muligt. Du skal min 10 cm under overfladen, for at få nok med. Metoden er effektiv, fordi planterne bliver slået helt ihjel. Der er flere metoder til at bekæmpe kæmpebjørneklo, og hvilken metode som er bedst til den enkelte bestand afhænger af mange forhold.

Læs mere om bekæmpelsesmetoder her.

Se mere her for oplysninger om, hvor vi mener, der er kæmpebjørneklo.

Du kan finde din egen ejendom ved at søge på din adresse. Dette gøres ved at trykke på den første kikkert ”Adresse søgning” i linjen over kortet.

Din pligt til bekæmpelse

Du har pligt til at bekæmpe de kæmpebjørneklo, der er på din ejendom. Inden 1. juni skal bekæmpelsen være udført sådan, at planterne dør. Pas på under arbejdet – hvis du får plantesaft på huden, kan du få noget, der minder om brandsår. Vores konsulent kommer forbi alle ejendomme med kæmpebjørneklo i juni/juli og ser hvordan det går. Hvis du har spørgsmål inden da, så er du velkommen til at ringe eller skrive til os på tlf. 4646 4646 eller e-mail: naturogvandloeb@lejre.dk.

Hvorfor bekæmpe bjørneklo?

  • Kæmpebjørneklo er en invasiv art og hører ikke hjemme i den danske natur
  • Kæmpebjørneklo spreder sig kraftigt og skygger for andre arter, så biodiversiteten mindskes
  • Kæmpebjørneklo er giftig. Får du plantesaften på huden kan du få alvorlige forbrændinger
  • Kun ved fælles og intensiv indsats kan vi holde bestanden nede