Lejre Kommune er god til at hjælpe virksomheder med byggeprojekter

Igen i 2020 ligger Lejre Kommune i top-5 blandt kommunerne i Region Sjælland, når det kommer til sagsbehandlingstider for byggesager. I alle kategorier ligger kommunen under servicemålene fra den landsdækkende aftale mellem KL og regeringen.

Skrevet den. 6. maj 2021

39 dage tog det i gennemsnit Lejre Kommune at behandle en byggesag om industri- og lagerbygninger til erhverv i 2020.

Det er væsentligt kortere tid end både det aftalte servicemål på 50 dage og de 64 dage, det i gennemsnit tager at behandle sådan en sag på landsplan. Det viser tal fra KL’s servicemålsstatistik for 2020.

Også i alle andre kategorier af byggesager ligger Lejre Kommune både under servicemålet og landsgennemsnittet.

-   Det er virkelig vigtigt for virksomhederne, at de hurtigt kan komme i gang med at bygge, når de får brug for nye kontorpladser eller en ny lagerhal. Og det, der er vigtigt for erhvervslivet, er også vigtigt for kommunen. Derfor har vi stort fokus på at hjælpe virksomhederne med at komme så hurtigt som muligt fra tegning til bygning, siger borgmester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune.

Ud over hurtige sagsbehandlingstider tilbyder Lejre Kommune forhåndsdialog om virksomheders byggesager, sådan at de får søgt om de rigtige tilladelser i den rigtige rækkefølge og får tilknyttet én fast kontaktperson til deres sag. Det er effektivt for virksomhederne og giver også en bedre serviceoplevelse.

Desuden er det gratis at få behandlet en byggesag i Lejre Kommune, da kommunen igennem en årrække har fravalgt at opkræve det tilladte gebyr for byggesager.

Fakta:

Sagsbehandlingstider for byggesager 2020

  • Simple Konstruktioner (servicemål 40 dage): Lejre Kommune 33 dage, Hele landet 43 dage
  • Enfamilieshuse (servicemål 40 dage): Lejre Kommune 39 dage, Hele landet 45 dage
  • Industri- og lagerbygninger (servicemål 50 dage): Lejre Kommune 39 dage, Hele landet 64 dage
  • Etagebyggeri, Erhverv (servicemål 55 dage): Lejre Kommune 40 dage, Hele landet 77 dage
  • Etagebyggeri, Bolig (servicemål 60 dage): Lejre Kommune 10 dage, Hele landet 84 dage

Find alle tallene her.

Tallene for 1. kvartal 2021 viser en stigning i sagsbehandlingstiderne for byggesager om industri- og lagerbygninger. Stigningen skyldes i høj grad to fejlregistrerede sager.

Læs mere om Lejre Kommunes tilbud om forhåndsdialog her

Kontakt:

Centerchef Peter Østerbye, Teknik & Miljø, Lejre Kommune. Tlf. 46 46 49 10. E-mail: peos@lejre.dk 

Erhvervschef Nynne Friis, Lejre Kommune. Tlf. 40 33 74 76. E-mail: nyfr@lejre.dk 

Presse- og Kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon 40 30 77 22. E-mail: jebjo@lejre.dk 

Borgmester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune. Tlf. 20 26 13 00. E-mail: carr@lejre.dk