Smitten stiger i Lejre Kommune

Smittet er i øjeblikket stigende i Lejre Kommune. De seneste syv dage er 58 blevet smittede, hvor det ugen før var 40. Lejre Kommune er derfor placeret som den kommune med det 12. højeste smittetryk i landet. (opdateret 20.maj)

Skrevet den. 19. maj 2021

Smitten er desværre ved at få stille og roligt fat i Lejre Kommune. De nyeste opgørelser viser, at smitten kan ikke kan lokaliseres til få, udvalgte områder, men er geografisk mere spredt. Som I andre kommuner, er det særligt de unge, der er smittede. Men det billede kan hurtigt ændre sig.

”Smitten er desværre jævnt stigende i Lejre Kommune. Nu står pinsen for døren. En højtid som mange har tradition for at bruge til ekstra samvær med familie og venner. Det trænger vi alle til. Men fra mig skal der lyde en opfordring til, at vi ved en fælles indsats får bragt smittetrykket ned. Vi vil meget gerne fortsat holde os et godt stykke fra den fastlagte grænse for, hvornår en kommune skal lukke ned”, siger Borgmester i Lejre Kommune, Carsten Rasmussen.

En kommune skal lukke ned, når det såkaldte incidenstal er på 250 smittede per 100.000 indbyggere. I øjeblikket er incidenstallet på 207 i Lejre Kommune. Det er dog ikke dette generelle incidenstal, men det såkaldte ’testkorrigerede incidenstal’, der lægges til grund for en nedlukning. I det testjusterede incidenstal tager man højde for, hvor mange borgere der er blevet testet i kommunen. I Lejre Kommune er borgerne gode til at lade sig teste, og det betyder, at det testjusterede incidenstal for Lejre Kommune aktuelt er 132.

”Vi er heldigvis stadig et godt stykke fra, at en nedlukning af hele kommunen kommer på tale. Men vi ved, at smitten hurtigt kan blusse op. Så husk alle de gode vaner, vi har lært det seneste år: hold afstand, mød eventuelt hinanden udendørs og brug de mange gode muligheder, vi har for test i Lejre Kommune”, lyder opfordringen fra Borgmester, Carsten Rasmussen

Fakta om automatiske nedlukninger:

Når et sogn lukker: Kommunen skal lukke et sogn ned, hvis ALLE tre følgende ting sker i sognet:

• Flere end 500 smittede pr. 100.000 indbyggere
• Flere end 20 smittetilfælde de seneste syv dage
• Mindst 2,5 procent af sognets testresultater er positive for Covid-19

Hvis alle tre forhold er opfyldt, lukker kommunen ned for:

• Skoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i sognet. Det gælder både kommunale, private og selvejende tilbud.
• De udendørs og indendørs steder i sognet, hvor man kan dyrke kulturaktiviteter eller idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Det gælder både statslige, kommunale og private tilbud.

Kommunen skal ophæve nedlukningen af et sogn, så snart sognet i en hel uge har været under én af de tre grænseværdier. Altså når sognet enten har haft 500 eller færre smittede pr. 100.000 indbygger hver dag i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at færre end 2,5 procent af sognets testresultater er positive for Covid-19 hver dag i en uge i træk.

Når hele kommunen lukker: Hvis en kommune som helhed har flere end 250 (testkorrigeret incidens) smittede pr. 100.000 indbyggere, skal skoler, dagtilbud og idrætsfaciliteter osv. Desuden skal følgende lukke:

• Liberale serviceerhverv som fx frisører, massører osv.
• Serveringssteder
• Storcentre og indkøbscentre mv.
• Udvalgsvarebutikker

En kommune må ”åbne” igen, når der hver dag i en uge har været maksimalt 250 eller færre smittede pr. 100.000 indbyggere.